Obsah

Dokumenty společnosti

Základní dokumenty:

 • Zakládací smlouva společnosti 2015

pdf (O298/SL40/KSBR)

 • Statut společnosti platný 2018

pdf  (O298/SL58/KSBR)

Jednací řády:

 • Jednací řád VH MAS

pdf

 • Jednací řád PV  

pdf

 • Jednací řád PV verze 2 ze dne 12.5.2020
zde
 • Jednací řád PV verze 3 ze dne 22.9.2020 s platností  od 1.7.2021
pdf
 • Jednací řád VK 

pdf

 • Jednací řád MV   
pdf

 

Doplňkové dokumenty:

 • Území působnosti MAS  
pdf
 • Spisový  a skartační řád
pdf

 

Archivní verze dokumentů naleznete ve veřejně dostupné sbírce listin na odkazu zde. 

 

Podmínky pro přistoupení partnerů do organizační jednotky Prostějov venkov o.p.s.

 • Přihláška  právnické osoby - doc
 • Přihláška fyzické osoby - doc

Podrobně jsou práva a povinnosti  partnerů uvedena ve statutu společnosti viz. výše. Partnerem organizační jednotky MAS společnosti Prostějov venkov o.p.s. se může na základě přihlášky schválené programovým výborem každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli společnosti a uzavře se společností Rámcovou partnerskou smlouvu. Bližší podmínky popisuje Statut.

Vyplněnou přihlášku doručí do sídla společnosti:                        Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané.


P O D K L A D Y P R O VSTUP do o.p.s.

Právnické osoby:

 • Prohlášení partnera viz. výše -originál
 • Výpis z RES – kopie, platí i informace z webu ARES
 • Zakládací listina nebo Stanovy - kopie (příspěvkové a neziskové organizace nezapsané v obchodním rejstříku)
 • Doklad o zvolení statutárního zástupce - kopie (Právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku a obce)
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti – originál
 • Doklad o schválení vstupu do Prostějov venkov o.p.s. a volbě osoby určené k zastupování PO na jednání společnosti Prostějov venkov o.p.s. – kopie zápisu


Fyzické osoby:

 • Prohlášení partnera
 • Číslo občanského průkazu

 

Fyzické osoby – podnikatel ( OSVČ):

 • Prohlášení partnera
 • Živnostenské oprávnění - kopie
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti – originál