Obsah

Standardizace MAS 2020

Územní působnost MAS je na katastru následujících obcí:

Území působení MAS je vymezeno katastry obcí vyjmenovanými ve stejnojmenném dokumentu, který schvaluje programový výbor.

Území působnosti MAS - 

Mapa území působnosti  MAS - zde

Alojzov, Bedihošť, Biskupice, Bystročice, Dobrochov, Čehovice, Čelčice, Dětkovice, Hrdibořice, Hrubčice, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kralice na Hané, Krumsín, Mostkovice, Myslejovice, Ohrozim, Plumlov Prostějovičky, Seloutky, Skalka, Stínava, Určice, Vícov, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Výšovice

Počet obcí:         27

Standardizace 2015

Prostějov venkov o.p.s. podala dne 9.3.2015 žádost o standardizaci MAS na Státní zemědělský intervenční fond. Dne 13.3.2015 nám bylo doručeno potvrzení zaregistrování žádosti. Kontrola zaslaných údajů a dokumentů bude trvat šedesát pracovních dnů. Předmětem kontroly jsou:

 • Územní působnost
 • Místní akční skupina – otevřené partnerství
 • Orgány MAS
 • Kancelář MAS
 • Institucionalizace MAS
 • Finanční zdraví

  Společnost Prostějov venkov o.p.s.  je z principu neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

  Organizační jednotka - MAS

  Místní akční skupinu, dále jen MAS, zřizuje správní rada, jako organizační složku společnosti. MAS je tvořena všemi partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Partner MAS může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu organizační složky MAS. MAS je otevřeným partnerstvím. Podmínky pro přistoupení partnerů včetně práv a povinností partnerů upravuje statut. Přihlášku naleznete v sekci dokumenty společnosti.

  Územní působnost MAS je na katastru následujících obcí:

  Území působení MAS je vymezeno katastry obcí vyjmenovanými ve stejnojmenném dokumentu, který schvaluje programový výbor. Území působnosti MAS - pdf

  Alojzov, Bedihošť, Biskupice, Bystročice, Dobrochov, Čehovice, Čelčice, Dětkovice, Hrdibořice, Hrubčice, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kralice na Hané, Krumsín, Mostkovice, Myslejovice, Ohrozim, Plumlov Prostějovičky, Seloutky, Skalka, Stínava, Určice, Vícov, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Výšovice

  Počet obcí:         27

  Počet obyvatel: 19 378  k 1.1.2014

  Organizační struktura celé společnosti

  Organizační struktura 2015

  Orgány společnosti

  Správní rada

Č.

Titul

Příjmení a jméno

Adresa

 

1

 

Růžičková Zdeňka

Prostějovičky 34

798 03 Plumlov

2

 

Hýbl Josef

Dětkovice 93

798 04 Určice

3

 

Kocourková Hana

Prostějovičky 98

798 03 Plumlov

4

 

Konečný František

Vrbátky 240

798 13 Vrbátky

5

 

Eva Peková

Tyršova 290

798 12 Kralice na Hané

6

 

Kaprál František

Seloutky 13

798 04 Určice

7

PhDr.

Turečková Marta

Žerůvky  22

783 41 Bystročice

8

 

Zatloukal Karel

Vícov 5

798 03 Plumlov

9

Ing.

Zatloukal  Martin

Hlavní 23

798 12 Kralice na Hané

Předsedkyní správní rady je Zdeňka Růžičková, místopředsedou je Josef Hýbl.

Dozorčí rada

Č.

Titul

Příjmení a jméno

Adresa

 

1

 

Kolář Pavel

Biskupická 471

798 12 Kralice na Hané

2

Bc.

Dokoupilová Iva

Vrbátky 128

798 13 Vrbátky

3

 

Slezáček Miroslav

Tyršova 187

798 12 Kralice na Hané

Předsedou je Pavel Kolář

Přehled partnerů/členů orgánů organizační jednotky MAS - pdf

Zájmové skupiny MAS:

a)     VS - veřejný sektor -  stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny minimálně z 50% obcemi, dobrovolnými svazky ovcí, kraji či státem bez ohledu na jejich právní formu, tj. příspěvkové organizace, ale i podniky. Zaměření na problematiku obecní samosprávy, zajištění vybavení a služeb v obcích.

b)     ZPL - zemědělci, potravináři a subjekty podnikající v lesním hospodářství – převažuje zaměření na specifickou oblast podnikání spojenou s výrobou zemědělských produktů, potravin a produktů lesa, dřevozpracujícího průmyslu.

c)      OP - ostatní podnikatelé – se zaměřením na výrobu produktů mimo výše uvedené a na poskytování služeb.

d)     NNO - neziskové nestátní organizace – např. SOKOL, Český zahrádkářský svaz apod. Společným zájmem je zlepšení zázemí a činnosti NNO.

e)     Ostatní veřejnost- jednotlivci, kteří se zajímají o dění a o kvalitu života na venkově, a to jak po materiální, tak duchovní stránce.

Seznam partnerů platný k 1.1.2015 - pdf