Obsah

Zápisy 2021

 

Zápisy z jednání správní rady 2021

  • Správní rada 14.1.2021 - zde

 

Zápisy z jednání dozorčí rada 2021

 

Zápisy z jednání programového výboru 2021

  • Programový výbor 29.01.2021 per rollam - zde
  • Programový výbor 05.02.2021 per rollam - zde
  • Programový výbor 18.02.2021 per rollam - zde

 

Zápisy z jednání výběrové komise 2021

  • Jednání výběrové komise IROP výzva č. 9 22.1.2021 per rollam - zde

 

Zápisy z jednání monitorovacího výboru 2021

  • Monitorovací výbor - zde
  • Monitorovcí  zpráva č. 9 - zde