Obsah

Programový rámec IROP

Pro  podání žádosti bude třeba si opatřit elektronický podpis a registrace v systému MS 2014+.

Postup pro získání elektronického podpisu - pdf

Předpokládaná alokace na opatření v programovém rámci IROP MAS Prostějov venkov o.p.s.

Opatření/ Fiche Alokace (podpora) v tis. Kč
O1 Doprava a bezpečnost 7900
O2 Investice do sociální infrasttruktury 8700
O3 Investice do školství 9330
Celkem 25 930

 

Aktuální výzvy IROP najdete zde.