Obsah

Výzvy IROP 2020

 

Pro rok 2018 a začátek roku 2020 schválil programový výbor jednu výzvu IROP zaměřenou na sociální bydlení.  Připravované záměry již nyní můžete konzultovat s manažery MAS.

Výzva byla schválena řídícím orgánem  (MMr)  dne 9.1.2020 včetně údajů  v systému MS214+.

 

 

Výzva č. 8 „MAS Prostějov venkov – IROP – sociální bydlení II.“

 

Seznam přijatých proejktů na MAS zde. 

 

Text výzvy - zde

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti hodnocení - zde

Příloha č. 2 Kritéria věcné hodnocení - zde

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti hodnocení  - zde

Kontrolní list věcného hodnocení - zde

Interní postupy Prostějov venkov o.p.s. k programovému rámci IROP- zde