Obsah

Výzvy OPŽP 2019

Pro rok 2019 schválil programový výbor následující výzvy z programového rámce SCLLD zaměřeného na životní prostředí.

(Výzvy budou zveřejněny  ihned po schválení programovým výborem. Prozatím zveřejňujeme pravidla a jiné dokumenty potřebné  k přípravě žádostí.)

Výzva MAS Prostějov venkov č. 8 OPŽP protierozní opatření I.

Text výzvy - zde

Dokumenty k výzvě č. 8 OPŽP:

 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20 Pravidel ze dne 7.1.2019 - zde
 • Odkaz na elektronickou verzi: http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp#?verze=20
 • Kritéria pro hodnocení žádostí -zde
 • Náklady obvyklých opatření MŽP - zde
 • Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 - zde
 • Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů - zde
 • Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin - zde
 • Seznam doporučených autochtonních dřevin - zde
 • Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP MAS Prostějov venkov o.p.s. - zde

Výzva MAS Prostějov venkov č. 9 OPŽP Realizace ÚSES I.

Text výzvy - zde

Dokumenty k výzvě č. 9 OPŽP:

 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20 Pravidel ze dne 7.1.2019 - zde
 • Odkaz na elektronickou verzi: http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp#?verze=20
 • Kritéria pro hodnocení žádostí - zde
 • Náklady obvyklých opatření MŽP - zde
 • Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 - zde
 • Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů - zde
 • Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin - zde
 • Seznam doporučených autochtonních dřevin - zde
 • Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP MAS Prostějov venkov o.p.s. - zde

 

Výzva MAS Prostějov venkov č. 11 OPŽP sídelní zeleň II.

Text výzvy - zde

Dokumenty k výzvě č. 11 OPŽP:

 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20 Pravidel ze dne 7.1.2019 - zde
 • Odkaz na elektronickou verzi: http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp#?verze=20
 • Kritéria pro hodnocení žádostí - zde
 • Náklady obvyklých opatření MŽP - zde
 • Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 - zde
 • Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů - zde
 • Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin - zde
 • Seznam doporučených autochtonních dřevin - zde
 • Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP MAS Prostějov venkov o.p.s. - zde