Obsah

logo

12.12.2017 seminář PRV

Termín konání:       12. 12. 2017 od 13:00 hod

Místo konání:         OÚ Kralice na Hané

Zaměření:              2. výzva PRV

Pozvánka - pdf

Prezenční listina - pdf

Poskytnuté materiály:

  • prezentace - ppt

 

 

17.1.2017 seminář PRV

Termín konání:       17. 1. 2017 od 13:00 hod

Místo konání:         OÚ Kralice na Hané

Zaměření:              1. výzva PRV

Název Fiche

Článek

Alokace na výzvu

Z1 Investice do zemědělských podniků

17.1.a

3 500 000 Kč

Z2 Investice do nezemědělských činností

19.1.b

3 000 000 Kč

Celková alokace výzvy

6 500 000 Kč

Pozvánka - pdf

Prezenční listina - 

Poskytnuté materiály:

  • text výzvy - pdf 
  • informační brožura k výzvě - pdf

foto1    foto 3 foto 2   foto 4