Obsah

Výzvy PRV 2020

Pro rok 2020 plánujeme vyhlásit 4. výzvu Programu rozvoje venkova.

Výzva byla odsouhlasena SZIF dne 9.1.2020. 

 

PRV výzva č. 4. k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 z Programu rozvoje venkova

Seznam podaných projektů na MAS - zde

 

  1. Fiche Z4 schválená SZIF - zde
  2. Výzva č. 4 PRV  -  zde
  3. Příloha k prokázání  preferenčního  kritéria 7 - zde
  4. Pravidla PRV 19.2.1 (článek 20) - zde
  5. Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV - zde
  6. Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 verze 5 - zde
  7. Interní postupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů  při realizaci  SCLLD 2014-2020 Programový  rámec PRV verze č. 3 - zde
  8. Monitorovací zpráva vzor - zde
  9. Jednací řád výběrové komise
  10. Strategie SCLLD 2014-2020

 


Semináře a prezentační  akce: Pozvánka - zde

Prezentace ze seminářů MAS - zde