Obsah

Výzvy PRV 2021

 

Vážení zájemci odotace PRV dne 15. 12. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a to pro rok 2021. 

5. výzva PRV

 

  1. Fiche Z4 schválená SZIF - zde (nejprve uložte v počítači a pro otevření  použijte Adobe Acrobat  Reader)
  2. Výzva č. 5 PRV  -  zde 
  3. Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV verze 5 - zde
  4. Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 verze 5 - zde
  5. Interní postupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů  při realizaci  SCLLD 2014-2020 Programový  rámec PRV verze č. 5.1 - zde
  6. Aktuální změní  Pravidel  PRV 19.2.1 - zde
  7. Metodický výklad pro aktivitu  "Veřejná prostranství" - zde
  8. Strategický rámec MAP ORP Prostějov (tabulka pro PRV od strany 55) je ke stažení zde. 

Další podrobnosti včetně aktuálního znění podmínek, pravidel a příruček  naleznte na www.szif.cz v opatření  19.2.1 


Semináře/webináře pro žadatele:

Pozvánka na semináře a prezentační akce - zde

Přihlášení  na semináře a prezentační akce - zde