Obsah

Dokumenty společnosti

Základní dokumenty:

 • Zakládací smlouva společnosti 2022

 

 • Statut společnosti platný od 22.6.2022

zde

 

 • Zakládací smlouva společnosti 2015

pdf (O298/SL40/KSBR)

 • Statut společnosti 2021

zde (O298/SL69/KSBR)

 

 

Jednací řády:

 • Jednací řád VH MAS verze 2 - 17.2.2021

zde

 • Jednací řád PV verze 4 - 17.2.2021

zde

 • Jednací řád VK verze 3 - 17.2.2021

zde

 • Jednací řád MV   verze 2 - 17.2.2021
zde 

 

Doplňkové dokumenty:

 • Území působnosti MAS  
zde
 • Spisový  a skartační řád
pdf

 

Archivní verze dokumentů naleznete ve veřejně dostupné sbírce listin na odkazu zde. 

 

Podmínky pro přistoupení partnerů do organizační jednotky Prostějov venkov o.p.s.

 • Přihláška  právnické osoby - doc
 • Přihláška fyzické osoby - doc

Podrobně jsou práva a povinnosti  partnerů uvedena ve statutu společnosti viz. výše. Partnerem organizační jednotky MAS společnosti Prostějov venkov o.p.s. se může na základě přihlášky schválené programovým výborem každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli společnosti a uzavře se společností Rámcovou partnerskou smlouvu. Bližší podmínky popisuje Statut.

Vyplněnou přihlášku doručí do sídla společnosti:                        Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané.


P O D K L A D Y P R O VSTUP do o.p.s.

Právnické osoby:

 • Prohlášení partnera viz. výše -originál
 • Výpis z RES – kopie, platí i informace z webu ARES
 • Zakládací listina nebo Stanovy - kopie (příspěvkové a neziskové organizace nezapsané v obchodním rejstříku)
 • Doklad o zvolení statutárního zástupce - kopie (Právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku a obce)
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti – originál
 • Doklad o schválení vstupu do Prostějov venkov o.p.s. a volbě osoby určené k zastupování PO na jednání společnosti Prostějov venkov o.p.s. – kopie zápisu


Fyzické osoby:

 • Prohlášení partnera
 • Číslo občanského průkazu

 

Fyzické osoby – podnikatel ( OSVČ):

 • Prohlášení partnera
 • Živnostenské oprávnění - kopie
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti – originál