Obsah

Zápisy 2013


Monitorovací zprávy Leader 2013

  • Monitorovací zpráva 3. etapa 2012 - pdf
  • Monitorovací zpráva 1. etapa 2013 - pdf
  • Monitorovací zpráva 2. etapa 2013 - pdf


Výroční zpráva společnosti za rok 2012 - pdf


Zápisy z valné hromady

  • Valná hromada 05.03.2013 - pdf
  • Valná hromada členů MAS 25.06.2013 - pdf
  • Valná hromada zakladatelů 25.06.2013 - pdf


Zápisy ze zasedání správní rady


Zápisy ze zasedání programového výboru


Zápisy ze zasedání výběrové komise