Obsah

Zpět

Zápisy 2014

Výroční zpráva společnosti Prostějov venkov o.p.s. za rok 2013    - pdf

Monitorovací zprávy Leader 2014 

 • Monitorovací zpráva za I. etapu leden - duben 2014 - pdf
 • Monitorovací zpráva o činnosti za rok 2014 - pdf
 • Monitorovací zpráva za II. a III. etapu květen - prosinec 20014 - pdf


Zápisy z jednání VH zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s.

 • Výroční zpráva za rok 2013 - pdf
 • Zápis z jednání VH zakladatelů 19.06.2014 - pdf


Zápisy z jednání VH MAS - organizační složky Prostějov venkov o.p.s.

 • Zápis z jednání VH MAS 19.06.2014 - pdf
 • Zápis z jednání VH MAS 18.12.2014 - pdf


Zápisy z jednání správní rady 2014

 • Správní rada 28.01.2014 - pdf
 • Správní rada 19.02.2014 - pdf
 • Správní rada 02.04.2014 - pdf
 • Správní rada 21.05.2014 - pdf
 • Správní rada 19.06.2014 - pdf
 • Správní rada 30.07.2014 - pdf
 • Správní rada 14.08.2014 - pdf
 • Správní rada 08.09.2014 - pdf
 • Správní rada 26.11.2014 - pdf


Zápisy z jednání programového výboru

 • Programový výbor 19.02.2014 - pdf
 • Programový výbor 10.09.2014 - pdf
 • Programový výbor 15.12.2014 - pdf


Zápisy z jednání výběrové komise 2014

 • Výběrová komise 18.02.2014 - pdf
 • Výběrová komise 10.09.2014 - pdf


Zápisy z jednání monitorovacího výboru 2014

 • Monitorovací výbor 13.02.2014 - pdf
 • Monitorovací výbor 10.09.2014 - pdf