Obsah

Zpět

Zápisy 2015

 

Výroční zpráva společnosti Prostějov venkov o.p.s. za rok 2014    - pdf (O 298/SL32/KSBR)

Zápisy z jednání VH zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s.

 • Zápis VH zakladatelů 25.06.2015 - pdf
 • Zápis VH zakladatelů 12.08.2015 - pdf

 

Zápisy z jednání VH MAS - organizační slozky Prostějov venkov o.p.s.

 • Zápis VH partnerů 12.08.2015 - pdf
 • Zápis VH partnerů 10.12.2015 - pdf

 

Zápisy z jednání správní rady 2015

 • Správní rada 21.05.2015 - pdf
 • Správní rada 14.04.2015 - pdf
 • Správní rada 11.02.2015 - pdf
 • Správní rada 07.01.2015 - pdf
 • Správní rada 25.06.2015 - pdf
 • Správní rada 12.08.2015 - pdf
 • Správní rada 10.11.2015 - pdf

 

Zápisy z jednání programového výboru 2015

 • Programový výbor 09.02.2015 - pdf

 

Zápisy z jednání výběrové komise 2015

Zápisy z jednání monitorovacího výboru 2015

 •