Obsah

11. výzva

Podpořené projekty v rámci 11. výzvy - pdf

Přijaté projekty v rámci 11.výzvy - pdf

Termín vyhlášení 11. výzvy5.1.2014
 

Termín příjmu žádostí: Od 22. 1. 2014 do 26. 1. 2014 mimo sobotu. Příjem probíhá od 8.00 do 15.00 hodin a v poslední den příjmu žádostí v neděli od 8,00 do 12,00 hodin. Místo podání žádostí: Kancelář MAS v budově městyse Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41,798 12. Doporučujeme žadatelům termín odevzdání projektů domluvit telefonicky předem.

  • Termín jednání výběrové komise: 18.2.2014 od 9,00 hod
  • Termín veřejné prezentace projektů: 18.2.2014 od 9,30 hod
  • Termín schválení projektů k podpoření programovým výborem: 19.2.2014 od 9,00
  • Termín registrace na SZIF:  3.- 7.3.2014
     

11. výzva - pdf
 

Fiche 4 - občanské vybavení a služby - pdf alokace do fiche 170 430 Kč

Formulář žádosti 11 výzva - pdf

Manuál výběrové komise - pdf

Pravidla:

  • Pravidla IV.1.2. - pdf - pravidla realizace projektů žadatelů
  • Metodika pro tvorbu fichí - pdf

 

Loga PRV 2007 - 2013