Obsah

Stránka

  • 1

Úvodní setkání (kulatý stůl) k projektu "Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Prostějov"

POZVÁNKA

Realizační tým projektu Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov Vás srdečně zve na úvodní setkání k představení Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) pro území ORP Prostějov

8. 6. 2016 v 15:00 hodin

v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově

31. 5. 2016 Zobrazit více

Cíle a cílové skupiny MAP

MAP lze považovat za dlouhodobý plán rozvoje vzdělávací soustavy, na jehož základě budou vyhlašovány výzvy OP VVV a který bude rovněž mapovat infrastrukturní projekty pro IROP (kritérium přijatelnosti).

9. 5. 2016 Zobrazit více

Stránka

  • 1