Obsah

Stránka

  • 1

Úvodní setkání (kulatý stůl) k projektu "Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Prostějov"


POZVÁNKA

Realizační tým projektu Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov Vás srdečně zve na úvodní setkání k představení Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) pro území ORP Prostějov

Kdy: 8. 6. 2016 v 15:00 hodin

Kde: v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově

Program:

14:30 – 15:00 – prezence účastníků

15:00 – 15:10 – uvítání, představení MAP

15:15 – 15:25 – plán (vzdělávacích) aktivit pro cílové skupiny projektu

15:25 – 15:30 – volba řídícího výboru MAP

15:30 – 15:45 – představení výstupů analytické části

15:50 – 16:00 – souhrn investičních záměrů území, návaznost na dotační tituly

Svoji účast prosím potvrďte do 31. 5. 2016 na odkazu níže:

http://goo.gl/forms/JQbNJQNhL0nXVNfX2

Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000044

Pozvánka ke stažení zde - docx


31. 5. 2016 Zobrazit méně

Cíle a cílové skupiny MAP

MAP lze považovat za dlouhodobý plán rozvoje vzdělávací soustavy, na jehož základě budou vyhlašovány výzvy OP VVV a který bude rovněž mapovat infrastrukturní projekty pro IROP (kritérium přijatelnosti).

9. 5. 2016 Zobrazit více

Stránka

  • 1