Obsah

Veřejná projednání a setkání tematických skupin v rámci přípravy SCLLD 2014 - 2020

 

"Strategie komunitně vědeného místního  rozvoje společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014-2020" je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého Kraje programu obnovy venkova 2015 s předpokládaným příspěvkem 125 000 Kč.logo kraje

Publicita OPTP

 

Články o průběhu přípravy a zveřejněný dokument SCLLD naleznete zde dokumenty-spolecnosti/priprava-sclld-2014-2020/priprava-strategie-2014-2020/

Schválení SCLLD VH partnerů organizační jednotky MAS společnosti Prostějov venkov o.p.s. 10.12.2015

Zápis HV partnerů MAS 10.12.2015 - pdf

Prezenční listina - pdf

Pozvánka - pdf

Prezentace SCLLD - zde

 

Foto 1  Foto 2  Foto 3

Foto 4  Foto 5 

Zápis z jednání s řediteli z 19.11.2015 Kralice na Hané

Zápis - pdf

Prezenční listina - pdf

  foto2   foto 3  foto 4

Jednání pracovní skupiny  k SCLLD 21.10.2015 Kralice na Hané

Zápis - pdf

Prezenční listina - pdf

Pozvánka - pdf

 

Veřejné projednání programových rámců SCLLD 12.8.2015 Skalka

Zápis z jednání 12.8.2015 - pdf

Prezenční listina 12.8.2015 - pdf

Pozvánka - pdf

SCLLD 1 SCLLD 2 CLLD 3 

CLLD 5 CLLD 6 Foto 6

Jednání pracovní skupiny starostové 20.7.2015 Skalka

Zápis z jednání 20.7.2015 - pdf

Prezenční listina - pdf

Pozvánka - pdf

Prac. skupina 1 Prac. skupina 2 Prac. skupina 3

 

Veřejné projednání Dobrochov 5.3.2015

Zápis - pdf

Prezenční listina - pdf

 

Veřejné projednání Vranovice - Kelčice 4.3.2015

Zápis - pdf

Prezenční listina - pdf

Prezentace - zde

VK 1 VK 2 VK 3

Pracovní skupina Zemědělci 15.4.2014

Zápis, prezenční listina - pdf

 

Pracovní skupina 7.11.2013

Pozvánka, zápis - pdf

Prezenční listina - pdf

 

Pracovní skupina 7.8.2013 Kralice na Hané

Pozvánka, zápis - pdf

Prezenční listina - pdf

foto

Veřejné projednání strategie 12.6.2013 ve Vrbátkách

Pozvánka - pdf

Prezenční listina - pdf

SWOT - pdf

Prezentace - pptx

 

Veřejné projednání strategie 11.6.2013 v Plumlově

Pozvánka - pdf

Prezenční listina - pdf

SWOT - pdf

Prezentace - pptx

 

Výstupy z dotazníků pro veřejnost

Výstup dotazníkového šetření pro veřejnost - zde 

Výstupy webového dotazníku přístupného ze stránek MAS - pdf

(Tento výstup sumarizuje pouze  dotazníky vyplněné na webu MAS)

Zpráva o vyhodnocení dotazníkového šetření na území MAS - pdf

 

 

Veřejné projednání  11.5.2013 Skalka

Pozvánka, zápis - pdf

Prezenční listina - pdf

SWOT z jednání - pdf

Zastoupení sektorů na jednání

VS - veřejný sektor ZPL- zemědělci, potravináři, lesníci OP - ostatní podnikatelé NNO- neziskové organizace OV - ostatní veřejnost celkem
22 5 8 4 3 42

 

Konec dotazníkového šetření veřejnosti

Vážení spoluobčané,

v uplynulých dnech jste měli možnost vyjádřit své názory, kladné zhodnocení i nespokojenost vývoje ve Vašem okolí, a to prostřednictvím dotazníku, který Vám byl doručen do Vašich schránek. Všem, kteří se tohoto šetření zúčastnili, tímto děkujeme. Věříme, že zjištěná data budou hodnotným podkladem při vytváření Integrované strategie rozvoje území.

V polovině května 2013 se uskuteční veřejná projednávání k tomuto dokumentu, spolu s vyhlášením výsledků soutěže, jež byla součástí dotazníku. O přesných datech a místech konání Vás budeme s předstihem informovat. Doufáme, že se s Vámi na těchto setkáních potkáme.

Autor: Petra Havrdová 17.4.2013

 

Dotazníkové šetření veřejnosti bylo zahájeno
Vážení spoluobčané,

v nejbližších dnech ve svých schránkách naleznete dotazníky, ve kterých můžete vyjádřit svá přání, náměty i nedostatky, se kterými ve Vašem okolí nejste spokojeni. Díky tomu zjistíme, jaké problémy a příležitosti Vy, jakožto občané obcí ležících na území Místní akční skupiny Prostějov venkov, pociťujete. I na základě těchto Vašich podnětů bude vytvořena Integrovaná strategie rozvoje území - dokument, podle něhož budou ve Vašem regionu v následujících letech čerpány finanční prostředky z Evropské unie. Vaše odpovědi jsou pro nás při tvorbě tohoto dokumentu velmi důležité, věnujte proto prosím pár minut svého času vyplnění dotazníku a podpořte tím tak rozvoj Vašeho okolí i Vaši vlastní budoucnost. Na poslední straně dotazníku je pro Vás připravena také soutěž o věcné ceny.

Dotazník můžete vyplnit i zde či kliknutím na logo v pravém menu.

Předem Vám děkujeme za vyplnění dotazníku. Vyplněné tištěné dotazníky prosím odevzdávejte na obecních úřadech ve Vašcih obcích. Vaše podněty jsou pro nás cenné a budou následně projednávány na veřejných setkáních, která pro Vás plánujeme a budeme Vás o nich s předstihem informovat.

Autor: Jiří Hrubý 18.3.2013

 

Projednání dne 12.3.2013 ve Výšovicích

Pozvánka, zápis, dotazník - pdf jednání se účastnili pouze starostové- VS

Vyplněné dotazníky - pdf

Sumář výstupů z dotazníků obcí za obě jednání - pdf

Po představení postupu příprav SCLLD byly přítomným zástupcům obcí předány dotazníky, dotazy na předfinnacování strategie byly přítomným zodpovězeny. Výstupy dotazníku určí priority směřování strategie.

 

Veřejné projednání 5.3.2013 Skalka

Seznámení přítomných s průběhem přípravy strategie a s oslovením  veřejnosti v regionu. Na jednání byla zdůrazněna důležitost přípravy strategie a současně byl proveden sběr prvních záměrů pro řešení v rámci SCCLD.

Pozvánka - pdf

Zápis - pdf

Sumář záměrů pro řešení v rámci SCCLD - pdf

Prezenční listina - pdf

Písemně sebrané záměry

Projednání dne 28.2.2013 v Ohrozimi

V rámci jednání Valného shromáždění Mikroregionu Plumlovsko byly přizvání zpracovatelé startegie, kteří přítomným přednesli co obnáší  SCLLD, jaká data budou potřebná a poprosili přítomné o stanovení pozitiv  a slabých stránek regionu, současně rozdali dotazník pro zástipce obcí.

Pozvánka, zápis, dotazník - pdf jednání se účastnili pouze straostové

Vyplněné dotazníky - pdf

Jednání bylo v gesci mikroregionu, který uchovává prezenční listinu.

 

9.11.2012 V Kralicích na Hané

Projednání  témata školství s mládeží.

Zápis, foto, prezenční listina - pdf

SWOT tvořená dětmi

 

26.4.2012 v Kralicích na Hané

Seznámení skupiny zemědělci  s dosavadní činností MAS, rozdání dotazníku.

Zápis a prezenční listina z jednání se zemědělci - pdf

 

POV Olomouckého kraje logo kraje

Tento projekt „Integrovaná strategie rozvoje území Prostějov venkov o.p.s. 2014+“ je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje  programu obnovy venkova 2013 s předpokládaným příspěvkem 123 000 Kč.

 

Úloha MAS při rozvoji venkova je nezpochybnitelná

Úloha místních akčních skupin (MAS) při rozvoji venkovského prostoru je nezpochybnitelná a Řídící orgány dotačních programů by s nimi měly počítat. Zařazeny budou také v Dohodě o partnerství pro další plánovací období Evropské unie 2014–2020. Shodli se na tom účastníci a hosté valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která se uskutečnila 14. března ve Žluticích na Karlovarsku. Zúčastnili se jí zástupci 98 ze 146 místních akčních skupin, které jsou členy tohoto profesního sdružení.

Autor: NS MAS ČR 15.3.2013

Méně peněz na program rozvoje

České zemědělství by v letech 2014 až 2020 mělo mít možnost získat na dotacích  Evropské unie až 8,2 miliardy euro  (podle aktuálního kurzu 208 miliard korun). Proti letos končícímu sedmiletému období byměl objem peněz proudící z Bruselu  do resortu vzrůst zhruba o desetinu. výrazně všsk mají  ve prospěch kohezních fondů klesnout peníze na Program rozvoje venkova. Potvrdilo to ministerstvo zemědělství.

5.3.2013

Informace k ISRÚ 2014+

Programovací období 2007-2013 se pomalu blíží ke konci a již dlouho se připravuje systém, jakým se budou rozdělovat prostředky z Evropské unie po roce 2014. Jednou z variant je, že od roku 2014 budou velkou část evropských dotací spravovat a rozdělovat Místní akční skupiny. Mezi zásadní podmínky úspěšnosti budou patřit jak kvalitně fungující MAS, tak koncepce rozvoje, na které se shodne celý region. MAS Prostějov venkov tuto problematiku aktivně sleduje, a proto podniká strategické kroky k vytvoření podmínek potřebných pro úspěšné fungování MAS i v následujícím období.

Za tímto účelem sestavila MAS řešitelský tým, který má za úkol přípravu zásadního koncepčního dokumentu pro období 2014 - 2020, který nese název Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ). Na konci ledna byly započaty práce na zahájení tvorby této strategie. Odborným garantem práce řešitelského týmu byla vybrána Ing. Pruknerová, která má bohaté a letité zkušenosti ze strategického plánování a přípravy integrovaných strategií.

Mnozí z Vás se s řešitelským týmem v následujících měsících setkáte a pevně věříme, že vzájemnou spoluprací dosáhneme vytvoření strategie, která bude přínosná nejen pro MAS Prostějov venkov, ale především pro Vás, občany.

Autor: Ludmila Švitelová 6.3.2013