Obsah

Zpět

Příspěvek místním akčním skupinám se sídlem v Olomouckém kraji pro rok 2014

logo

V roce 2014 jsme díky podpoře z Olomouckého kraje mohli pokračovat na přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Prostějov venkov o.p.s. pro období 2014- 2020.  V rámci podpory se nám podařilo zapracovat do strategie změny struktury fungování a členské základny, které vyplynuly ze standardizace MAS. Vypracovali jsme analýzu rizik a pokročili v připravě programových rámců. Vzhledem k tomu, že operační programy v současné době probíhají fází vypořádání připomínek z EU, počítáme s dopracováním operačních rámců a s úpravou rozpočtu, pro který dosud nejsou zveřejněny oficiální vzorce v roce 2015. Průběžně aktualizujeme databázi záměrů potencionálních žadatelů.

Integrovaná strategie 2014-2020 - pdf

Akční plán - pdf