Obsah

Projekty obcí

 

Projekt:  

Ekologizace veřejného osvětlení, veřejného prostranství a mobilní technika pro údržbu obce Krumsín

Žadatel: 

Obec Krumsín

Výzva:  

5.

Místo realizace:

Krumsín

Podání ŽOP:

13.6.2012

Celkové náklady:

594 076 Kč

Dotace:

360 179 Kč

Popis:

V rámci projektu došlo k revitalizaci veřejného prostranství – parkové úpravě lokalit před obecním úřadem, pomníkem padlým z první světové války a budovou bývalého kina. Zákony byly vysázeny keři trvalkami a růžemi. Pro jejich závlahu obec pořídila postřikovač, který je nesený za traktorem. Údržbu obce v zimním období usnadní sněžná fréza. Významné úspory již přinesla výměna svítidel v části obce za nová včetně instalace regulace jejich svítivosti.  Na zastávku autobusu byl pořízen stojan na kola. Projekt je výjimečný uceleností úprav veřejného osvětlení a prokazatelnou ekonomickou úsporou energií na osvětlení obce.

 

Projekt:  

Vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity

Žadatel: 

Obec Prostějovičky

Výzva:  

5.

Místo realizace:

Prostějovičky

Podání ŽOP:

13.4.2012

Celkové náklady:

337 113 Kč

Dotace:

247 779 Kč

Popis:

Jedná se o využití bývalé budovy OÚ pro trávení volného času občanů. První aktivitou je vybavení tanečního sálu nástěnnou zrcadlovou stěnou, zátěžovým kobercem, akumulačními kamny, šatními skříněmi, žebřinami a žíněnkami. Druhá místnost je zázemím hasičů a slouží jako posilovna.  V rámci projetu nakoupili zde nový zátěžový koberec, akumulační kamna a posilovací stroje. V obou místnostech došlo k výměně elektroinstalace a osvětlení zářivkami. V hasičské zbrojnici byly instalovaná nová vrata, akumulační kamna a renovace elektroinstalace včetně jističů a rozvodnice. Zázemí slouží pro hasiče, taneční sál pak pro taneční kroužek dětí pod vedením místních maninek. V rámci projetu se zapojila veřejnost do úklidových prací, zapravení omítek a maleb.

 

Projekt:  

Rekonstrukce Mateřské školy v Určicích

Žadatel: 

Obec Určice

Výzva:  

5.

Místo realizace:

Určice

Podání ŽOP:

14.12.2011

Celkové náklady:

240 385 Kč

Dotace:

180 000 Kč

Popis:

Cílem projetu bylo rozšířit kapacity školky vybudováním zázemí pro 28 žáků. Nové požadavky na vybavení sociálního zařízení donutili žadatele rozšířit počet umyvadel a pisoárů včetně poličky na ručníky. Úklidovou místnost doplnila výlevka.  Jedna třída byla vybavena nábytkem pro žáky a učitele, dětským koutkem a matracemi na spaní dětí.  Také šatna byla vybavena 5 skříněmi pro oblečení 28 žáků. Vybavení školní zahrady rozšířili o dřevěné prvky – domeček s verandou, houpací most a sedacího koně.

 

Projekt:  

Myčka nádobí do školní kuchyně

Žadatel: 

Obec Klenovice na Hané

Výzva:  

5.

Místo realizace:

Klenovice na Hané

Podání ŽOP:

26.6.2012

Celkové náklady:

334 057 Kč

Dotace:

247 950 Kč

Popis:

Do školní kuchyně, která vaří pro ZŠ i MŠ v Klenovicích na Hané byla zakoupena nová výkonná myčka. Nahradila stávající poruchovou. Dětské hřiště v MŠ bylo dovybaveno třemi herními prvky. Multifunkční herní prvek v podobě lodi nahradil stávající nevyhovující kovovou skluzavku. Prostor doplnila hnízdečková houpačka a dvě pružinová houpadla. Děti mají nyní k dispozici více herních prků, které je motivují ke zdravému pohybu. Výsadba 50 ks listnatých keřů podél plotu odcloní pozemek od sousedících a zajistí dětem klid pro hry.

 

Projekt:  

Stavební úpravy hřbitova Klenovice na Hané

Žadatel: 

Obec Klenovice na Hané

Výzva:  

5.

Místo realizace:

Klenovice na Hané

Podání ŽOP:

31.10.2012

Celkové náklady:

1 067 629 Kč

Dotace:

427 051 Kč

Popis:

Původní záměr obsahoval předláždění pouze části chodníků na hřbitově. Po provedení výběru dodavatele zbyly v projektu prostředky, které obec využila na výměnu dlažby i na centrálním chodníku, se kterým v původním projektu nebylo počítáno.  Dále obec na vlastní náklady předláždila i zbývající hlavní trasy chodníků aby byly dlažby na hřbitově jednotné.  Součástí projektu bylo i rozšíření veřejného osvětlení obce podél chodníku ke hřbitovu a na vlastním hřbitově celkem o 5 světel. Na místo pro čerpání vody byla osazena krásná kašna místo původní vodovodní trubky.  Prostor hřbitova byl doplněn o stojan na kola, dva stromy a 4 odpadkové koše.  Nově osetý trávník udržují zakoupenou sekačkou. Veřejnost by do projektu zapojena nejen v době jeho přípravy veřejným plánováním, ale občané obce také pomohli s rozebráním a odvozem starých dlaždic a montáží kašny. Projekt je výjimečný ucelenou úpravou celého prostoru hřbitova od čerpání vody, osvětlení, přes péči o zeleň po sběr odpadu. Nezanedbatelné je vhodné estetické řešení.

 

Projekt:  

Rekonstrukce kříže u hřbitova

Žadatel: 

Obec Skalka

Výzva:  

5.

Místo realizace:

Skalka

Podání ŽOP:

14.5.2012

Celkové náklady:

131 000 Kč

Dotace:

105 300 Kč

Popis:

Celková obnova kříže, který je památkou místního významu. Před realizací projektu bylo již torzo rozpadlého kříže umístěno do skladu žadatele. Některé jeho části museli být zcela nahrazeny, jiné domodelovány.  Občané  v rámci brigády vybetonovali nový sokl pod kříž a nyní se starají o květinovou výzdobu.

 

Projekt:   Kvalitnější a příjemnější šíření informací v obci Skalka
Žadatel:  Obec Skalka
Výzva:   3.
Místo realizace: Skalka
Podání ŽOP: 19.8.2011
Celkové náklady: 497 345 Kč
Dotace: 373 008 Kč
Popis: V rámci projektu byla provedena rekonstrukce rozhlasu, doplněn mobiliář obce a vytvořeno nové zákoutí pro hru a odpočinek. Kabelový rozhlas byl zcela nahrazen bezdrátovým v rozsahu 8 přijímačů, 18 reproduktorů, digitální ústředna, záznamník zpráv. Mobiliář obce byl doplněn o 5 laviček a 2 odpadkové koše. Nové zákoutí pro hru a odpočinek vybavili multifunkčním herním prvkem, zábranou proti vběhnutí dětí na silnici a lavičkou viz. mobiliář.

 

Projekt:   Revitalizace zeleně a obnova technické infrastruktury v obci Klopotovice
Žadatel:  Obec Klopotovice
Výzva:   3.
Místo realizace: Klopotovice
Podání ŽOP: 13.9.2011
Celkové náklady: 534 258 Kč
Dotace: 434 162 Kč
Popis: Projekt žadatel zaměřil navíce problémových oblastí. Stěžejní byla výměna veřejného osvětlení za novější úsporné a rekonstrukce místní komunikace v prostoru autobusové točny. Zlepšení vzhledu obce přispělo i zatravnění plochy u pomníku a umístění herního prvku u přístřešku autobusové zastávky. Obec bude o revitalizované prostory pečovat mimo jiné pomocí křovinořezu zakoupeného v rámci projektu. Občané také přispěli k realizaci projektu. Dobrovolnicky instalovali herní prvek.

 

Projekt:   Zvýšení kvality občanského vybavení v obci Bystročice
Žadatel:  Obec Bystročice
Výzva:   3.
Místo realizace: Bystročice
Podání ŽOP: 19.10.2011
Celkové náklady: 315 119,60 Kč
Dotace: 237 838 Kč
Popis: V rámci projektu došlo k obnově obecního mobiliáře, rozšíření trávení volného času, sadovým úpravám a pořízení techniky na údržbu zeleně. Projekt byl realizován i v místní části Žerůvky. Realizací došlo ke sjednocení mobiliáře zakoupením 3 laviček, 7 odpadkových košů, 2 plakátovacích ploch a 5 vitrín v jednom stylu. Na dvoře OÚ v Bystročicích byl vysázením zeleně a pořízením sedací soupravy a dvou herních prvků vytvořen klidový kout pro odpočinek nejen rodičů s dětmi. Na údržbu zeleně zakoupil žadatel křovinořez.

 

Projekt:   Chodník podél silnice III/37762 v obci Dětkovice
Žadatel:  Obec Dětkovice
Výzva:   2.
Místo realizace: Dětkovice
Podání ŽOP: 14.12.2011
Celkové náklady: 3 389 437 Kč
Dotace: 1 669 345 Kč
Popis: V projektu se jednalo o stavební úpravu a výstavbu chodníků v celkové délce 484 m.  Rekonstrukce časově navazovala na rekonstrukci silnice III/37762. Veřejné prostranství bylo doplněno o dvě lavičky, dva odpadkové koše, informační tabuli a stojan na kola. V prostoru hřiště u kulturního domu žadatel nainstaloval dva herní prvky.

 

Projekt:   Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice
Žadatel:  Obec Čehovice
Výzva:   2.
Místo realizace: Čehovice
Podání ŽOP: 21.9.2011
Celkové náklady: 3 389 437 Kč
Dotace: 653 009 Kč
Popis: Žadatel v rámci projektu provedl kompletní rekonstrukci komunikace ke hřbitovu v celkové délce 200,37 m. Dešťovou vodu odvedlo pět nových kanalizačních vpustí.

 

Projekt:   Rekonstrukce veřejného rozhlasu, veřejného osvětlení, výsadby zeleně a mobiliáře v obci Výšovice
Žadatel:   Obec Výšovice
Výzva:    2.
Místo realizace:  Výšovice
Podání ŽOP:  26.4.2011
Celkové náklady:  982 663 Kč
Dotace:  722 790 Kč
Popis: V rámci projektu došlo k vybudování bezdrátového rozhlasu – pořízení rozhlasové ústředny, vysílací antény, záznamníku, pořízení ovládacího pultu, SW. Instalováno bylo 10 venkovních přijímačů, 10 antén, 19 reproduktorů. Rekonstrukce veřejného osvětlení proběhla v rozsahu cca 20 %. Pořídili 19 nových sloupů a svítidel.  Doplnili mobiliář i lavičku, herní prvek a vyseli cca 200 m2 trávníku.

 

Projekt:   Stavební úpravy chodníků a vjezdů
Žadatel:  Obec Klopotovice
Výzva:   1.
Místo realizace: Klopotovice
Podání ŽOP: 23.9.2010
Celkové náklady: 435 539 Kč
Dotace: 328 905 Kč
Popis: V rámci projektu došlo k rekonstrukci vjezdů o výměře 40,5 m2 zámkovou betonovou dlažbou o síle 8 cm. Rekonstrukce chodníků o ploše 68,14 m2 zámkovou betonovou dlažbou o síle 6 cm a 53,86 m2 o síle 4,5 cm.

 

Projekt:   Stavební úprava komunikace pro pěší, Čelčice
Žadatel:  Obec Čelčice
Výzva:   1.
Místo realizace: Čelčice
Podání ŽOP: 30.11.2010
Celkové náklady: 1 659 857 Kč
Dotace: 1 247 893 Kč
Popis: Rekonstrukcí 247,55 m chodníku z různých materiálů především betonu žadatel zkvalitnil prostředí pro život občanů. Chodník navazuje na prostor zastávky, kde byla vyměněna lavička a natřen podhled a střecha čekárny. Chodník oddělil od komunikace pás vysazených 250 keřů. Veřejné prostranství bylo upraveno vysetím 181 m2 trávníku a výsadbou 10 stromů.

 

Projekt:   Za lepší životní prostředí a udržitelný rozvoj obce Bystročice
Žadatel:  Obec Bystročice
Výzva:   1.
Místo realizace: Bystročice
Podání ŽOP: 8.10.2010
Celkové náklady: 1 137 339 Kč
Dotace: 919 573 Kč
Popis: Předmětem projektu byla obnova místní komunikace spojující obec Bystročice a Žerůvky o ploše 1430 m2.  U cesty bylo instalováno zastřešené odpočívadlo skládající se ze dvou laviček, stolu a informační cedule. V blízkosti je i odpadkový koš a stojan na kola. Po terénních úpravách došlo k osetí 500 m2 trávníku. Celkově projekt vhodně upravil okolí již dříve vybudovaného sportovního areálu.

 

Projekt:   Rekonstrukce chodníků Výšovice
Žadatel:  Obec Výšovice
Výzva:   1.
Místo realizace: Výšovice
Podání ŽOP: 27.10.2010
Celkové náklady: 2 147 739 Kč
Dotace: 1 610 802 Kč
Popis: V rámci projektu došlo k opravě dvou chodníků v obci Výšovice  - A o ploše 576 m2 a B o ploše 825 m2. Okolí chodníků bylo oseto travou. V prostoru autobusové zastávky byl vystavěn nový přístřešek s vitrínou.

Projekt:                              

Žadatel:                              

Výzva:                                 

Místo realizace:               

Podání ŽOP:                      27.10.2010

Celkové náklady:            

Dotace:                             

Popis: 

Projekt

Veřejný bezdrátový rozhlas – dobudování a obnova

Žadatel

Město Plumlov

Výzva

1.

Místo realizace

Plumlov, Hamry, Žárovice, Soběsuky

Podání ŽOP 

12. 10. 2010

Celkové náklady

899 912 Kč

Dotace

675 684 Kč

V rámci projektu došlo k vybudování bezdrátového rozhlasu ve městě Plumlov a všech jeho místních částech v rozsahu – zadávací pracoviště napojené na integrovaný záchranný systém, 185 reproduktorů, 56 bezdrátových vysílačů. Z důvodu špatného přenosu signálu do místní části Hamry byl po provozních zkouškách  systém doplněn o převaděč signálu.

 

Loga PRV 2007 - 2013