Obsah

Projekt spolupráce ve 22. kole PRV

 

V rámci realizace projektu „Spolupráce evaluace SPL“ reg. č. 15/022/4210a/671/000016, podpořeného z Programu rozvoje venkova 2007-2013, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce vznikla metodika monitopringu a evaulace strategií MAS. Projekt „Spolupráce evaluace SPL“ byl zaměřen na spolupráci mezi MAS, předávání správné praxe a postupů, s využitím zkušeností z období 2007-2013. Součástí projektu bylo zpracování metodiky evaluace a monitoringu strategií MAS, která je vyvěšena ke stažení níže.  

Do projektu je zahrnuto celkem 5 partnerů z řad místních akčních skupin:

  • MAS Horní Pomoraví o.p.s. – KMAS 1,

  • MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. – PMAS 2,

  • MAS Šmperský venkov z.s. – PMAS 3,

  • Prostěov venkov o.p.s. – PMAS 4,

  • MAS Hanácké Království, z.s. – PMAS 5. 

 

Manuál "MONITORINGU A EVALUACE STRATEGIÍ MAS

2015" - ke stažení zde

K výměně zkušeností docházelo na společných setkáváních spojených se seminářem.

V MAS Prostějov venkov se uskutečnil seminář 29.1.2015.

Seminář Kralice          Seminář Kralice 2           Seminář Kralice 3

Propagace