Obsah

Nová energie pro regionální značku -podpořený

Láska k poctivé domácí výrobě, používání místních zdrojů a surovin i víra v to, že český člověk dokáže rozpoznat a ocenit kvalitu… to jsou hlavní principy, na nichž jsou založeny jarmarky certifikovaných výrobků značky „HANÁ regionální produkt®“.

Skalecký jarmark proběhl 19.5.2012 jako první v rámci realizace projektu spolupráce „Nová energie pro regionální značku“ čtyř místních akčních skupin - Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s., MAS - Partnerství Moštěnka, o.s., Uničovsko, o.p.s., Prostějov venkov o.p.s.

V nabídce nechyběla ukázka výroby kartáčů a smetáčků z koňských žíní, ochutnávka bedihošťských zabíjačkových specialit či výrobků z kozího či kravského mléka farmy ALMATHEA s.r.o. Hvozd. Mimo to lázně Skalka nabízely pleťovou vodu od paní Podhorné z Brodku u Konice, ručně vyráběný plumlovský chléb a smažené bramborové lupínky plus řadu dalších certifikovaných produktů. Projekt je zaměřen na propagaci regionálních výrobků a jarmark byl prvním ze čtyř, které budou z projektu realizovány. Akce byla připravena v rámci realizace projektu „Nová energie pro regionální značku“ a spolufinancována Evropskou unií ze IV. osy Programu rozvoje venkova ČR. V rámci jarmarku ve Skalce proběhlo slavnostní předání certifikátů nově oceněným výrobkům v rámci 4. kola certifikace. Za certifikační komisi popřál drobným podnikatelům mnoho úspěchů v jejich činnosti předseda komise Ing. Miroslav Mačák.

Smyslem projektu je seznámit veřejnost s kvalitními produkty. Náplní projektu je prezentace místních výrobků.

Loga PRV 2007 - 2013

Stránka

  • 1

Mýdla paní Vaníčkové a ochutnávka zabíjačkových specialit firmy Kouřil z Bedihoště

Mýdla paní Vaníčkové a ochutnávka zabíjačkových specialit firmy Kouřil z Bedihoště

Areál ve Skalce

Areál ve Skalce

Nabídka obchůdku „To pravé z Hané i od jinud…“

Nabídka obchůdku „To pravé z Hané i od jinud…“

Umělecká keramika paní Bělařové

Umělecká keramika paní Bělařové

Firma SANAL z Plumlova – smažené bramborové lupínky

Firma SANAL z Plumlova – smažené bramborové lupínky

Kartáče z přírodních žíní pana Slepánka předvedla jeho maminka

Kartáče z přírodních žíní pana Slepánka předvedla jeho maminka

Slavnostní předání certifikátů oceněným výrobkům ze 4. Výzvy

Slavnostní předání certifikátů oceněným výrobkům ze 4. Výzvy

Firma SANAL prezentovala i Plumlovský chléb

Firma SANAL prezentovala i Plumlovský chléb

Doprovodný program sledovalo se zájmem přes 400 návštěvníků

Doprovodný program sledovalo se zájmem přes 400 návštěvníků

Potěšila nás účast manažerek z partnerských MAS zapojených v projektu

Potěšila nás účast manažerek z partnerských MAS zapojených v projektu

Areál ve Skalce byl zcela zaplněn návštěvníky

Areál ve Skalce byl zcela zaplněn návštěvníky

Výrobci si prohlíželi nabídku u ostatních stánků

Výrobci si prohlíželi nabídku u ostatních stánků


Stránka

  • 1