Obsah

Projekty spolupráce podané v 15. kole PRV

Kniha základ života

Žadatel: Střední Haná, o.p.s.

Partner: Prostějov venkov o.p.s.

Podstatou projektu je propojení stávajícího počtu knihoven na území obou MAS, tak aby uživatelé měli možnost elektronicky knihu vyhledat  v kterékoli knihovně a na základě nově zavedeného systému výměnného fondu si knihu objednat. Součástí projektu je dále modernizace knihoven pořízením SW a HW vybavení a chybějícím mobiliářem. V rámci realizace projektu bude uspořádáno několik akcí jako např. autorská čtení či jednorázové akce pro děti a seniory. Důležitým bodem projektu je plánované setkání knihovníků a workshop zaměřený na výměnu zkušeností, propagaci projektu a informace o nových metodách v  půjčování knih (např. e-knihy).

Knihovny především v malých obcích v současné době zdaleka nesplňují standardy pro 21. století. Jejich vybavení a knižní fondy jsou na úrovni 80. let. Knihovny oslabily v půjčování knih a přestaly splňovat funkci každodenních společenských center v obcích. Knihovna by měla sloužit nejen pro prosté půjčování knih, ale také jako jedno z možných míst pro setkávání veřejnosti za účelem návštěv společenských a kulturních akcí a zejména jako vzdělávací a výchovné centrum pro děti a mládež.
Tento projekt chápeme jako pilotní projekt rozvoje knihoven, obnovení jejich společenské funkce a významu. Plánujeme, že projekt se bude v dalších letech rozvíjet s podporou místních samospráv a do projektu budou postupně zapojeny další knihovny. Výhledový horizont projektu je delší než 10 let.

    Logo%20Leader.bmp      PRV_logo.jpg

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Odkazy na webové stránky knihoven obou regionů MAS Střední Haná, o.p.s.:   

Ivaň http://www.obecivan.cz/
Kojetín            http://www.kojetin.cz:8765/
Křenovice    http://www.strednihana.cz/krenovice/index.php?nid=2475&lid=cs&oid=274943
Lobodice     http://www.lobodice.cz/knihovna/
Měrovice         http://www.merovice.knihovna.info/
Obědkovice http://www.obedkovice.cz/index.php?nid=1847&lid=CS&oid=194186
Oplocany    http://www.oplocany.knihovna.info/
Polkovice      http://www.kojetin.cz/meks/knihovna.php
Stříbrnice      http://www.stribrnice.knihovna.info/
Tovačov      http://katalog.knihovnatovacov.cz/
Troubky      http://www.troubky.knihovna.info/
Uhřičice     http://www.uhricice.knihovna.info/
Zářičí http://www.knihkm.cz/clavius/zarici/

 

Odkazy na webové stránky knihoven obou regionů MAS Prostějov venkov, o.p.s.:   

Alojzov http://www.alojzov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17470&id=1021&p1=1015
Bedihošť http://www.bedihost.eu/clanky/knihovna.html
Biskupice http://www.obecbiskupice.cz
Bystročice http://www.bystrocice.knihovna.cz/
Čehovice http://www.knihovnacehovice.webk.cz/
Čelčice http://www.knihovnacelcice.wz.cz/index.php?akce=oknihovne
Dětkovice http://detkovice.webnode.cz/
Hrubčice http://www.hrubcice.cz/
Klenovice na Hané http://www.klenovicenahane.cz/obecni-knihovna/os-1005/p1=59
Klopotovice http://www.klopotovice.cz/
Kralice na Hané http://www.kralicenahane.cz/index.php?nid=2809&lid=cs&oid=2186564
Krumsín http://www.krumsin.cz/obecni-knihovna-krumsin/os-2528/p1=9853
Mostkovice http://www.mostkovice.cz/obecni-knihovna-v-mostkovicich/ms-1289/p1=1289
Myslejovice http://www.myslejovice.cz/index.php/knihovna
Ohrozim http://www.ohrozim.cz/
Plumlov http://knihovna-plumlov.webnode.cz/
Prostějovičky http://www.knihovnaprostejovicky.wz.cz/
Seloutky http://www.seloutky.cz/
Skalka http://www.obecskalka.cz/informace-o-obci/knihovna/
Stínava http://www.stinava.cz/knihovna/index.php?nid=8185&lid=cs&oid=1525535
Určice http://www.knihovnaurcice.wz.cz/
Vícov http://www.vicov.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=18149&id_u=1029&n=obecni-knihovna&p1=3147
Vrbátky http://www.vrbatky.cz/index.php?nid=1105&lid=cs&oid=696933
Výšovice http://www.knihovnavysovice.wz.cz/index.php?akce=kontakty

 

Akce:

18.3.2016 Dílnička Stínava

 • Pozvánka - pdf
 • Zápis -  pdf
 • Prezenční listina - pdf

7.11.2015 Dílnička Prostějovičky

 • Pozvánka - pdf
 • Zápis - pdf
 • Prezenční listina -pdf

22.10.2014 Dílnička Vrbátky

 • Pozvánka - pdf
 • Zápis - pdf
 • Prezenční listina - pdf

Fáze realizace projektu:

30. 04. 2013 podána Žádost o proplacení projektu

15. 01. 2013 Workshop pro knihovníky

10. 01. 2013 Tvůrčí dílna Soběsuky

10. 11. 2012 Tvůrčí dílna Skalka

03. 11. 2012 Tvůrčí dílna Prostějovičky

01. 11. 2012 Tvůrčí dílna Vícov

16. 10. 2012 Setkání knihovníků Kojetín

10. 10. 2012 Autorské čtení Kojetín

21. 09. 2012 Tvůrčí dílna Stínava

Společnost zakoupila lisovací stroje, vyřezávací šablony a lisovací kapsy, které byly poprvé použity při tvůrčí dílně ve Stínavě, kde si děti za pomoci svých maminek měly možnost vyrobit nejrůznější přáníčka či záložky do knih.
 

Průběh projektu:

30. 4. 2013 - podána Žádost o proplacení projektu

31. 3. 2013 - realizace projektu posunuta do 30. 4. 2013

 

31. 1. 2013 - realizace projektu posunuta do 31. 3. 2013

12. 10. 2012 - podepsána Dohoda o poskytnutí dotace na RO SZIF Olomouc

17. 8. 2012 - projekt schválen CP SZIF Praha

28. 3. 2012 - zaregistrována žádost o dotaci (15. kolo PRV)

 

Loga PRV 2007 - 2013

Stránka

 • 1

 

 

 

 


Stránka

 • 1