Obsah

Projekty spolupráce podané v 15. kole PRV

Svědkové minulosti

Průběh projektu:

17. 3. 2014 - nejzazší termín podání Žádosti o proplacení

23. 1. 2014 - Slavnostní zahájení výstavy

23. 1. 2014 - seminář "Zásady obnovy a péče o drobné památky"

podzim 2013 - realizace rekonstrukce jednotlivých památek

12.10.2012 - podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z PRV ČR

17. 8. 2012 - projekt schválen

28. 3. 2012 - zaregistrována žádosti o dotaci (15. kolo PRV)

Žadatel: Prostějov venkov o.p.s.

Partner: Střední Haná, o.p.s.

Cílem projektu je nabídnout veřejnosti zajímavé informace o svědcích minulosti tak, aby se naučili tyto poklady vidět a rozumět jim. Důležité je také budovat kladný vztah k památkám a zodpovědnost o jejich péči. Projekt je zaměřen na opravu památek po našich předcích.

Oba partnerské regiony jsou nebývale bohaté na drobné kulturní památky. Již od nepaměti se zde stavěla boží muka, kříže, kaple v krajině apod. Tyto stavby tak spoluutváří krajinný ráz a jsou významným historickým a estetickým prvkem v krajině.  Posláním projektu je vzbudit zájem především mladé generace o historii své obce, města a regionu. Mnozí chodí okolo nejrůznějších zajímavých staveb, soch a objektů a netuší kdo, kdy a proč je vlastně postavil. Řada těchto drobných kulturních památek je však dnes ve velmi špatném stavu. Věkem některé památky značně zchátraly. Část památek je dnes již díky aktivitám obcí rekonstruována. Devastované či jen různě poškozené památky je nutno urychleně rekonstruovat tak, aby došlo k zachování tohoto významného kulturního dědictví svědků minulosti i pro budoucí generace. Projektem se snažíme vyvrátit starořímské úsloví "Testis unus, testis nulus." neboli "Jeden svědek, žádný svědek." Myslíme si totiž, že pokud je svědek z kamene, pískovce či žuly tak jako kříže a sochy v naší krajině, je každý jeden důležitý.

Loga PRV 2007 - 2013

Stránka

  • 1

23. 1. 2014 - Slavnostní zahájení výstavy

23. 1. 2014 - Slavnostní zahájení výstavy

23. 1. 2014 - Slavnostní zahájení výstavy

23. 1. 2014 - Slavnostní zahájení výstavy

23. 1. 2014 - seminář "Zásady obnovy a péče o drobné památky"

23. 1. 2014 - seminář "Zásady obnovy a péče o drobné památky"

23. 1. 2014 - seminář "Zásady obnovy a péče o drobné památky"

23. 1. 2014 - seminář "Zásady obnovy a péče o drobné památky"

23. 1. 2014 - seminář "Zásady obnovy a péče o drobné památky"

23. 1. 2014 - seminář "Zásady obnovy a péče o drobné památky"


Stránka

  • 1