Obsah

Dětské hřiště Krumsín

Žadatel: Obec Krumsín
Název projektu: Dětské hřiště Krumsín - jak si je děti vybraly
Dotační titul

Ministerstvo pro místní rozvoj, program Podpora rozvoje a obnovy venkova, dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

 

Žádost o dotaci do 21. 2. 2011
Realizace září 2011
Závěrečné vyhodnocení listopad 2011
Popis V rámci projektu byly pořízeny herní prvky, dopadové plochy a mobiliář.
Celkové náklady 338.969,- Kč
Dotace

237.278,- Kč (tj. 70% celkových nákladů)

Poznámka: Oplocení celého areálu financovala obec z vlastních prostředků mimo projekt.

Stránka

  • 1

 

 

 

 


Stránka

  • 1