Obsah

Poradenské místo Zelená úsporám

 

Název poradny: Prostějov venkov o. p. s.
   
Adresa poradny: budova obecního úřadu, Skalka 6, 798 24
Otevírací doba: Pondělí 8:00 - 12:00
  Čtvrtek 13:00 - 17:00
Kontakty:  
Poradce zelená úsporám

Bc. Miloslava Šálková

mob. 725 439 952

e-mail: salkova.zu@seznam.cz

Asistent MAS

Ing. Lenka Matoušková

mob. 725 177 677

e-mail: prostejov.venkov@seznam.cz

Manažer MAS

Ing. Ludmila Švitelová

mob. 724 788 131

 

Kde hledat informace?

  Pro přechod na stránku klikněte na odkaz
Program Zelená úsporám www.zelenausporam.cz
Ministerstvo životního prostředí ČR www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí www.sfzp.cz
Česká komora autoriz. inž. a techniků www.ckait.cz
Česká komora architektů www.cka.cc
Seznam odborných dodavatelů www.zelenausporam.cz
Seznam výrobků a technologií www.zelenausporam.cz
E-mailové dotazy dotazy@zelenausporam.cz
Zelená linka 800 260 500
Logo MZP Logo SFZP

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.