Obsah

Standardizace MAS 2020

Územní působnost MAS je na katastru následujících obcí:

Území působení MAS je vymezeno katastry obcí vyjmenovanými ve stejnojmenném dokumentu, který schvaluje programový výbor.

Přehled zájmových skupin MAS - zde

Mapa území působnosti  MAS - zde

Území působnosti MAS - zde

Alojzov, Bedihošť, Biskupice, Bystročice, Dobrochov, Čehovice, Čelčice, Dětkovice, Držovice, Hrdibořice, Hrubčice, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kralice na Hané, Krumsín, Mostkovice, Myslejovice, Ohrozim, Plumlov Prostějovičky, Seloutky, Skalka, Stínava, Určice, Vícov, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Výšovice

Počet obcí:         28

Standardizace 2015

Prostějov venkov o.p.s. podala dne 9.3.2015 žádost o standardizaci MAS na Státní zemědělský intervenční fond. Dne 13.3.2015 nám bylo doručeno potvrzení zaregistrování žádosti. Kontrola zaslaných údajů a dokumentů bude trvat šedesát pracovních dnů. Předmětem kontroly jsou:

 • Územní působnost
 • Místní akční skupina – otevřené partnerství
 • Orgány MAS
 • Kancelář MAS
 • Institucionalizace MAS
 • Finanční zdraví

  Společnost Prostějov venkov o.p.s.  je z principu neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

  Organizační jednotka - MAS

  Místní akční skupinu, dále jen MAS, zřizuje správní rada, jako organizační složku společnosti. MAS je tvořena všemi partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Partner MAS může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu organizační složky MAS. MAS je otevřeným partnerstvím. Podmínky pro přistoupení partnerů včetně práv a povinností partnerů upravuje statut. Přihlášku naleznete v sekci dokumenty společnosti.

  Územní působnost MAS je na katastru následujících obcí:

  Území působení MAS je vymezeno katastry obcí vyjmenovanými ve stejnojmenném dokumentu, který schvaluje programový výbor. Území působnosti MAS - pdf

  Alojzov, Bedihošť, Biskupice, Bystročice, Dobrochov, Čehovice, Čelčice, Dětkovice, Hrdibořice, Hrubčice, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kralice na Hané, Krumsín, Mostkovice, Myslejovice, Ohrozim, Plumlov Prostějovičky, Seloutky, Skalka, Stínava, Určice, Vícov, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Výšovice

  Počet obcí:         27

  Počet obyvatel: 19 378  k 1.1.2014

  Organizační struktura celé společnosti

  Organizační struktura 2015

  Orgány společnosti

  Správní rada

Č.

Titul

Příjmení a jméno

Adresa

 

1

 

Růžičková Zdeňka

Prostějovičky 34

798 03 Plumlov

2

 

Hýbl Josef

Dětkovice 93

798 04 Určice

3

 

Kocourková Hana

Prostějovičky 98

798 03 Plumlov

4

 

Konečný František

Vrbátky 240

798 13 Vrbátky

5

 

Eva Peková

Tyršova 290

798 12 Kralice na Hané

6

 

Kaprál František

Seloutky 13

798 04 Určice

7

PhDr.

Turečková Marta

Žerůvky  22

783 41 Bystročice

8

 

Zatloukal Karel

Vícov 5

798 03 Plumlov

9

Ing.

Zatloukal  Martin

Hlavní 23

798 12 Kralice na Hané

Předsedkyní správní rady je Zdeňka Růžičková, místopředsedou je Josef Hýbl.

Dozorčí rada

Č.

Titul

Příjmení a jméno

Adresa

 

1

 

Kolář Pavel

Biskupická 471

798 12 Kralice na Hané

2

Bc.

Dokoupilová Iva

Vrbátky 128

798 13 Vrbátky

3

 

Slezáček Miroslav

Tyršova 187

798 12 Kralice na Hané

Předsedou je Pavel Kolář

Přehled partnerů/členů orgánů organizační jednotky MAS - pdf

Zájmové skupiny MAS:

a)     VS - veřejný sektor -  stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny minimálně z 50% obcemi, dobrovolnými svazky ovcí, kraji či státem bez ohledu na jejich právní formu, tj. příspěvkové organizace, ale i podniky. Zaměření na problematiku obecní samosprávy, zajištění vybavení a služeb v obcích.

b)     ZPL - zemědělci, potravináři a subjekty podnikající v lesním hospodářství – převažuje zaměření na specifickou oblast podnikání spojenou s výrobou zemědělských produktů, potravin a produktů lesa, dřevozpracujícího průmyslu.

c)      OP - ostatní podnikatelé – se zaměřením na výrobu produktů mimo výše uvedené a na poskytování služeb.

d)     NNO - neziskové nestátní organizace – např. SOKOL, Český zahrádkářský svaz apod. Společným zájmem je zlepšení zázemí a činnosti NNO.

e)     Ostatní veřejnost- jednotlivci, kteří se zajímají o dění a o kvalitu života na venkově, a to jak po materiální, tak duchovní stránce.

Seznam partnerů platný k 1.1.2015 - pdf