Obsah

Zápisy 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Plná moc zakladatelé - zde

Plná moc partneři - zde

 

 

Zápisy z jednání správní rady 2022

  • Správní rada 2023-01-12 - zde

 

Zápisy z jednání dozorčí rady 2022

  • Dozorčí rada

Zápisy z jednání programového výboru 2022

  • Programový výbor

Zápisy z jednání výběrové komise 2022

  • Jednání výběrové komise

Zápisy z jednání monitorovacího výboru 2022

  • Monitorovací výbor