Zpravodajství

Aktualizace Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
Dne 20. 12. 2013 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. aktualizaci Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Tato aktualizace se vztahuje na Žádosti o dotaci zaregistrované v rámci 20. kola příjmu žádostí.
20.12.2013 1. Implementace místní rozvojové strategie PDF 71KB

Aktualizace Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
Dne 24. 10. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl aktualizaci Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, včetně Metodiky pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Tato aktualizace se vztahuje na Žádosti o dotaci zaregistrované v rámci 18. kola příjmu žádostí.
25.10.2012 1. Implementace místní rozvojové strategie PDF 99KB

Nový formulář Žádosti o dotaci pro opatření IV.1.2 platný od 15. kola příjmu žádostí
Informace o nových funkcionalitách elektronického formuláře Žádosti o dotaci.
18.11.2011 1. Implementace místní rozvojové strategie PDF 243KB

Zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 a samotných Pravidel IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Dne 16.8.2011 schválil ministr zemědělství zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a samotných Pravidel IV.1.2.
07.09.2011 1. Implementace místní rozvojové strategie PDF 53KB

Zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2
Dne 6. 4. 2011 schválil ministr zemědělství zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 dle odstavce 1 kapitoly 14 Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.
02.06.2011 1. Implementace místní rozvojové strategie PDF 40KB

Informace o zveřejnění prezentací a nejčastějších dotazů ze společných školení MAS, SZIF a KAZV na úrovni NUTS 2
07.03.2011 1. Implementace místní rozvojové strategie PDF 205KB

Zveřejnění Fiche opatření platné od 13. kola příjmu žádostí
Na webových stránkách SZIF byl dne 4.3.2011 zveřejněn nový formulář Fiche.
04.03.2011 1. Implementace místní rozvojové strategie PDF 152KB

Soubory ke stažení