Haná regionální produkt

HANÁ regionální produkt

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:346
TÝDEN:346
CELKEM:1051027

Obsah

Stránka

I v roce 2016 podporuje PGRLF zemědělce

Článek uvádí seznam poskytovaných podpor pro rok 2016

5. 2. 2016 Zobrazit více

IROP výzva č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – SC 2.4.

Číslo výzvy 15: kolová průběžná výzva
Datum zpřístupnění žádostí: 18.12.2015
Zahájení příjmu žádosti: 4.12.2015
Ukončení příjmu žádosti: 22.04.2016, ve 14:00 h.

3. 2. 2016 Zobrazit více

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.

Dotační program je vyhlášen od 6. 1. 2016 do 13. 5. 2016 do 12:00 hod. Příjem žádostí započne 22. 2. 2016 a bude ukončen 13. 5. 2016 ve 12:00 hod.

1. 2. 2016 Zobrazit více

IROP 19. výzva - Technika pro integrovaný záchranný systém (IZS)

Číslo výzvy 19: kolová průběžná výzva
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 18.12.2015
Zahájení příjmu žádosti o podporu: 31.12.2015
Ukončení příjmu žádosti o podporu: 20.12.2017
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.23. Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení

1. 2. 2016 Zobrazit více

IROP výzva č. 18 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Vyhlášení: 11.12.2015
Příjem žádostí: 21.12.2015 – 29.4.2016
Kolová výzva s vyhodnocením projektů po ukončení příjmu žádostí
Realizace: od 1.1.2014 – 31.12.2018
Celkové způsobilé výdaje: 2 – 30 mil. Kč

1. 2. 2016 Zobrazit více

Plesy na území MAS v únoru 2016

Všechny zájemce zveme na  kulturní akce v regionu.

29. 1. 2016 Zobrazit více

Národní dotace Ministerstva zemědělství pro rok 2016

Vláda 20. 11. 2015 schválila národní dotační programy pro zemědělství. Nejvíce prostředků bude směřovat do živočišné výroby (1,6 miliardy korun).

29. 1. 2016 Zobrazit více

MZe připravuje 2. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

V první polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.


Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace, se v současné době připravují. Zveřejněna budou v únoru 2016.

29. 1. 2016 Zobrazit více

1. Bystročický masopust 6.2.2016

Sraz účastníků průvodu v 10 hod. ve dvoře OÚ. Ve 13:00 další program u sokolovny.

25. 1. 2016 Zobrazit více

Národní dotace na obnovu památek z MZe pro rok 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje dotační program 16. na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova.

Příjem žádosti – příslušné pracoviště SZIF a to 15 prac. dní od nabytí účinnosti zádsad - 15.3.2016
Příjem příloh k žádosti – příslušné pracoviště SZIF 1. 7. 2016 – 30. 9. 2016
Příjem vyúčtování žádosti – do 30.9.2016

18. 1. 2016 Zobrazit více

Stránka