Obsah

Programový rámec IROP

Pro  podání žádosti bude třeba si opatřit elektronický podpis a registrace v systému MS 2014+.

Postup pro získání elektronického podpisu - pdf