Obsah

O2 Investice do sociální infrastruktury - sociální bydlení

 

Výzva č. 62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY SCLLD

ODKAZ NA PRAVIDLA TÉTO VÝZVY - https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD

15. 11. 2016 byla schválena pravidla a zveřejněna pravidla pro projekty SCLLD. Na základě těchto pravidel připraví naše MAS výzvu, kterou odešle ke schválení na CRR a MMR

 

Projekt musí být v souladu se  Strategií sociálního začleňování 2014 - 2020 - http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/strategie-socialniho-zaclenovani-2014-2020