Obsah

22.8.2017seminář IROP pro výběrovou komisi- hodnotící orgán

Seminář byl zaměřen na postup hodnocení  a výklad preferenčních kritérií v rámci 1. a 2. výzvy IROP. Současně došlo k předání projektů hodnotitelům.

 • Prezentace - pdf

 

16.5.2017 seminář IROP

Na téma 1. výzva k předkládání žádostí o podporu z IROP

 

„1. Výzva MAS Prostějov venkov IROP Infrastruktura pro základní vzdělávání infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže O3 Investice do školství-I.“

 

Termín konání:       16. 5. 2017

Čas konání:            13:00

Místo:                    Zasedací místnost Městyse Kralice na Hané

 

Seminář byl zaměřený na přípravu projektových žádostí do výzvy MAS v programovém rámci IROP

 

 • Pozvánka -  pdf
 • Prezenční listina - pdf
 • Informační brožura - pdf
 • Prezentace k výzvám MAS - pdf
 • Prezentace k výzvě 1. - pdf
 • Výzvy MAS v MS2014+ - pdf
 • Registrace v MS2014+ - pdf
 • Kritéria závěrečného ověření způsobilosti projektů CLLD - pdf

 

seminář IROPseminář IROP

16.5.2017 seminář IROP

 

Na téma 2. výzva k předkládání žádostí o podporu z IROP

 

 

„2. Výzva MAS Prostějov venkov IROP Sociální bydlení

O2 Investice do sociální infrastruktury-I.“

 

Termín konání:       16. 5. 2017

Čas konání:            15:00

Místo:                    Zasedací místnost Městyse Kralice na Hané

 

Seminář byl zaměřený na přípravu projektových žádostí do výzvy MAS v programovém rámci IROP

 

 • Pozvánka -  pdf
 • Prezenční listina - pdf
 • Informační brožura - pdf
 • Prezentace k výzvám MAS - pdf
 • Prezentace k výzvě 2. - pdf
 • Výzvy MAS v MS2014+ - pdf
 • Registrace v MS2014+ - pdf
 • Kritéria závěrečného ověření způsobilosti projektů CLLD - pdf

 

seminář IROPseminář IROP

 

6.2.2017 seminář IROP pro žadatele

Termín konání:       6. 2. 2017 od 13:00 hod

Místo konání:         OÚ Kralice na Hané

Zaměření - 1. výzva IROP - O3 Investice do vzdělávání

 • Pozvánka -  pdf
 • Prezenční listina - pdf
 • Poskytnuté materiály: text výzvy - pdf

foto1  foto2