Obsah

Výzvy IROP 2017:

Aktuální informace platné pro 1.  a 2.  výzvu IROP

Z důvodu  funkcionality MS2014+ budou žadatele podávat žádost o  přezkum pomocí depeše v systému MS2014+, a to v termínu do 15 prac. dní od  odeslání výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti nebo věcného hodnocení. Současně se po věcném hodnocení může žadatel vzdát možnosti na podání žádosti o přezkum  a tím urychlit administraci žádosti o 15 pracovních dní.

Formuláře pro tyto úkony:

1. Jednotný formulář žádosti o přezkum - word

2. Vzdání se práva podat žádost opřezkum - word

 

Harmonogram výzev MAS - xls

 

Příjem v obou výzvách byl ukončen 14.7.2017

1.Výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání,infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3 Investice do školství-I

Výsledek věcného hodnocení - pdf

Podané projekty na MAS - pdf

Text výzvy - pdf

Kritéria hdnocení - pdf

Interní postupy MAS IROP - pdf

Kontrolní list pro hodnocení FN + P - pdf

Žadatelé se budou při ptvorbě žádosti řídit aktuálními pravidly vydanými MMR k nadřízené výzvě - Výzva č. 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celož. učení - int. proj. CLLD - zde

 

2.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-sociální bydlení-O2 Investice do sociální infrastruktury-I.

Výsledek věcného hodnocení - pdf

Podané projekty na MAS - pdf

Text výzvy - pdf

Kritéria hdnocení - pdf

Interní postupy MAS IROP - pdf

Žadatelé se budou při ptvorbě žádosti řídit aktuálními pravidly vydanými MMR k nadřízené výzvě - Výzva č. 62 - Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD - zde

 

Prezentace k seminářům pro žadatele16.5.2017

Výzvy MAS v MS2016+ - pdf

Registrace v MS 2014+ - pdf

Prezentace obecná - ppt

Brožura k výzvám - pdf

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti projektů CLLD - pdf

Žádost o přezkum - zde

 

Jednání a proškolení VK na hodnocení projektů 22.8.2017

Pozvánka - pdf

Prezenční listina - pdf

Zápis - pdf

Etický kodex k výzvě IROP č.1 - pdf

Etický kodex k výzvě IROP č.2 - pdf

Prezentace - pdf

 

Jednání VK k věcnému hodnocení výzvy 1.Výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání,infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3 Investice do školství-I

Pozvánka - pdf

Prezenční listina - pdf

Zápis - pdf

Výsledný seznam projektů - pdf

 

Jednání VK k věcnému hodnocení výzvy 2.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-sociální bydlení-O2 Investice do sociální infrastruktury-I.

Pozvánka - pdf

Prezenční listina - pdf

Zápis - pdf

Výsledný seznam projektů - pdf

 

Jednání Programového výboru - schválení projektů - 1.Výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání,infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3 Investice do školství-I

Zápis + pozvánka+prezenční listina + kodex - pdf

Jednání Programového výboru - schválení projektů - 2.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-sociální bydlení-O2 Investice do sociální infrastruktury-I.

Zápis + pozvánka+prezenční listina + kodex - pdf