Obsah

Výzvy IROP 2018:

Pro rok 2018 schválil programový výbor tři výzvy zaměřené na infrastrukturu do ZŠ, dále pak bezpečnost (chodníky a další opatření ke zvýšení bezpečnosti v obcích) a cyklostezky. Připravované záměry již nyní můžete konzultovat s manažery MAS. Jakmile budou výzvy schváleny řídícími orgány a programovým výborem, dojde k jejich zveřejnění na těchto stránkách.

HArmonogram výzev - zde

 

3.Výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání,infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3 Investice do školství-II

Žadatelé budou podávat žádost o  přezkum pomocí depeše v systému MS2014+, a to v termínu do 15 prac. dní od  odeslání výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti nebo věcného hodnocení. Současně se po věcném hodnocení může žadatel vzdát možnosti na podání žádosti o přezkum  a tím urychlit administraci žádosti o 15 pracovních dní.

Formuláře pro tyto úkony:

1. Jednotný formulář žádosti o přezkum - word

2. Vzdání se práva podat žádost opřezkum - word

 

Seznam podpořených/nepodpořených projektů - zde

Zápis z programového výboru 03.05.2018 - zde

Seznam projektů navržených k podpoření - zde

Zápis z výběrové komise - zde

 

Seznam  podaných projektů na MAS - pdf

Text výzvy - pdf

Kritéria hodnocení - pdf

Interní postupy MAS IROP - pdf

Kontrolní list pro hodnocení FN + P - pdf

Přehledy způsobilých výdajů vybraných projektů CRR - odkaz.

 

4.Výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Cyklodoprava-I

Ve výzvě IROP došlo k modifikaci. ŘO IROP  dne 6.4.2018 schválil  modifikovanou výzvu  i v systému CSSF. Od 9.4.2018 je výzva opět otevřena k  administraci projektů.

Od 6.4.2018 dochází k pozastavení výzvy z důvodu vložení její modifikace  do systému CSSF. Po schválení dojde k prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí.

 

Seznam podpořených/nepodpořených projektů - pdf

Zápis z programového výboru 14.11.2018 - pdf

Seznam projektů navržených k podpoření - pdf

Zápis z výběrové komise - pdf

Seznam  podaných projektů na MAS - pdf

Modifikovaný text výzvy - pdf

Text výzvy - pdf

Kritéria hodnocení - pdf

Interní postupy MAS IROP - pdf

Kontrolní list pro hodnocení FN + P platný od 29.6.2018 - xls

Kontrolní list pro hodnocení FN + P - zde zneplatněn 29.6.2018

Osnova studie proveditelnosti P4E - Cyklodoprava -zde

Přehledy způsobilých výdajů vybraných projektů CRR - odkaz.

 

5.výzva MAS Prostějov venkov–IROP–Bezpečnost dopravy-I.

Ve výzvě IROP došlo k modifikaci. ŘO IROP  dne 6.4.2018 schválil  modifikovanou výzvu  i v systému CSSF. Od 9.4.2018 je výzva opět otevřena k  administraci projektů.

Od 6.4.2018 dochází k pozastavení výzvy z důvodu vložení její modifikace  do systému CSSF. Po schválení dojde k prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí.

Seznam podpořených/nepodpořených projektů - zde

Zápis z programového výboru 24.9.2018 - zde

Seznam projektů navržených k podpoření - zde

Zápis z výběrové komise - zde

 

Seznam  podaných projektů na MAS - pdf

Modifikovaný text výzvy - pdf

Text výzvy - pdf

Kritéria hodnocení - pdf

Interní postupy MAS IROP - pdf

Kontrolní list pro hodnocení FN + P platný od 29.6.2018 - xls

Kontrolní list pro hodnocení FN + P - zde zneplatněn 29.6.2018

Osnova studie proveditelnosti P4D - Bezpečnost dopravy - zde

Přehledy způsobilých výdajů vybraných projektů CRR - odkaz.

 


Prezentace k seminářům pro žadatele Výzvy IROP č. 3., 4. a 5.

Prezentace  5. výzva - zde

Prezentace  4. výzva - zde

Prezentace  3. výzva - zde

Registrace do MS2014+ - zde


Seminář VK 28.3.2018 ke 3. výzvě

Zápis - zde

Seminář VK 4.11.2018 ke 3. výzvě

Zápis - zde

Seminář VK 14.8.2018 k 5. výzvě

zápis - zde

Seminář VK II 4.9.2018 k 5. výzvě

zápis - zde

Seminář VK 29.10.2018 k 4. výzvě

zápis - zde

Seminář VK 5.11.2018 k 4. výzvě

zápis - zde