Obsah

Výzvy IROP 2020

 

Programový  výbor schválil 9. výzvu IROP zaměřenou na bezpečnost dopravy.  Zveřejněné  podklady již čekají jen na schválení  ŘO IROP. Připravované záměry již nyní můžete konzultovat s manažery MAS.

 

Výzva č. 9 „MAS Prostějov venkov – IROP – bezpečnost dopravy III. -  návrh dosud není  shcválen  ŘO IROP

Seznam podpořených/nepodpořených projektů - zde

Zápis z programového výboru - zde

Seznam projektů navržených k podpoření - zde

Zápis z výběrové komise - zde

Seznam přijatých projektů na MAS - zde

 

Text výzvy - zde

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti hodnocení - zde

Příloha č. 2 Kritéria věcné hodnocení - zde

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti hodnocení  - zde

Kontrolní list věcného hodnocení - zde

Interní postupy Prostějov venkov o.p.s. k programovému rámci IROP- zde


Prezentace  ze dne 26.8.2020 - zde

 

 

 

Formuláře pro tyto úkony:

1. Jednotný formulář žádosti o přezkum - word

2. Vzdání se práva podat žádost opřezkum - word

Harmonogram výzev MAS programový rámec IROP - zde

 

Výzva č. 8 „MAS Prostějov venkov – IROP – sociální bydlení II.“

Výzva byla schválena řídícím orgánem  (MMr)  dne 9.1.2020 včetně údajů  v systému MS214+.

Seznam podpořených/nepodpořených projektů - zde

Zápis z programového výboru - zde

Seznam projektů navržených k podpoření - zde

Zápis z výběrové komise 5.5.2020 - zde

Seznam přijatých proejktů na MAS zde. 

 

Text výzvy - zde

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti hodnocení - zde

Příloha č. 2 Kritéria věcné hodnocení - zde

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti hodnocení  - zde

Kontrolní list věcného hodnocení - zde

Interní postupy Prostějov venkov o.p.s. k programovému rámci IROP- zde

Prezentace - seminář pro žadatele a příjemce ke stažení - zde


Prezentace ze dne 16.1.2020 - zde