Obsah

Výzvy IROP 2021

 

Výzva č. 10 „MAS Prostějov venkov – IROP – bezpečnost dopravy IV.  vyhlašujeme 3.6.2021

Seznam podpořených/nepodpořených projektů - zde

Zápis z programového výboru - zde

Seznam projektů navržených k podpoření - zde

Zápis z výběrové komise - zde

Seznam přijatých projektů - zde

Text výzvy - zde

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti hodnocení - zde

Příloha č. 2 Kritéria věcné hodnocení - zde

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti hodnocení  - zde

Kontrolní list věcného hodnocení - zde

Interní postupy Prostějov venkov o.p.s. k programovému rámci IROP- zde


Prezentace ze semináře 19.8.2021 - zde 

 

Harmonogram výzev MAS - zde