Obsah

Výzvy OPŽP 2018:

Pro rok 2018 schválil programový výbor  jednu výzvu OPŽP zaměřenou na sídelní zelen v obcích nad 500 obyvatel.

 

Výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. č. 10 – OPŽP – Realizace sídelní zeleně I.

Text výzvy - zde

Kritéria hodnocení - zde

Interní postupy MAS IROP - zde

Pravidla pro žadatele a příjemce  z OPŽP  2014-2020, verze 19, zde

Náklady obvyklých opatření MŽP - zde

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 - zde

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů - zde

Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin - zde

Seznam doporučených autochtonních dřevin - zde


Prezentace k seminářům pro žadatele Výzvy OPŽP č. 10

Prezentace 10 výzva 2018-12-04 - zde