Obsah

Výzvy PRV 2018

PRV výzva č. 2. k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 z Programu rozvoje venkova

 

Seznam  doporučených/nedoporučených projektů programový výbor - pdf

Seznam projektů hodnocených výběrovou komisí- pdf

Seznam přijatých projektů ve 2. výzvě PRV MAS - pdf

Zápis z Programového výboru 14.3.2018 - zde

Zápis z Výběrové komise 13.3.2018 - zde

Zápis z výběrové komise  28.2.2018 - zde

 

 

Text 2. výzvy PRV - pdf - platný od 2.1.2018

Text výzvy byl upraven v bodě Celková výše dotace pro druhou výzvu.

Text 2. výzvy PRV - pdf - platný od 11.12.2017 do 2.1.2018

 • 17.10.2017 došlo ke schválení fichí
 • 1.11.2017 došlo k předběžnému schválení výzvy na CP SZIF
 • 25.10.2017 došlo ke schválení Interních postupů pro PRV
 • 28.12.2017 nás SZIF vyzvalo k úpravě textu výzvy

Dokumenty k výzvě:(ke stažení po kliknutím pravým tlačítkem, pro otevření PDF je nutné mít aktuální verzi Adobe Reader)

 1. Fiche Z1 Invedstice do zemědělských podniků
 2. Fiche Z2 Invedstice do nezemědělských činností
 3. Interní postupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů při realizace SCLLD 2014-2020 Programový rámec PRV
 4. Prohlášení prokazující bodový zisk za preferenční kritérium 5
 5. Vzor monitorovací zprávy
 6. Prohlášeni o zařazení podniku do kegorie mikropodniků, malých či středních podniků - informace pro vyplnění naleznete  na stránkách SZIF - zde
 7. Jednací řád výběrové komise
 8. Strategie CLLD 2014 - 2020
 9. Počet obyvatel obcí k 1.1.2017 dle ČSÚ

Stručný návod na založení datové schránky s dalšími odkazy naleznete zde.

 

Jak podat žádost o dotaci

je ke stažení na adrese:  https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

zde

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

zde

Registrace žadatele do Portálu farmáře

Žadatel, který není registrován v Portálu farmáře, může získat registraci (uživatelské jméno a heslo) osobním podáním žádosti o přístup na místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF.

zde

Návod na vygenerování žádosti v Portálu farmáře - odrobnosti na stránkách SZIF - zde

Žádost odevzdá žadatel v sídle MAS osobně v termínu stanoveném výzvou

 

Platné znění pravidel

je ke stažení na adrese:  http://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

zde

Pravidla v operaci 19.2.1 - 2.10.2017

zde Pravidla v operaci 19.2.1 - aktualizované znění z 13.12.2017
zde Pravidla v operaci 19.2.1 - aktualizované znění z 29.3.2018
zde

Příručka pro publicitu verze 3

zde

Příručka pro publicitu verze 4

zde

Metodika pro výpočet finančního zdraví 

zde

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek