Obsah

Výzvy PRV 2019

PRV výzva č. 3. k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 z Programu rozvoje venkova

Seznam  doporučených/nedoporučených projektů programový výbor - Z1, Z2

Seznam hodnocených projektů  Výběrovou komisí - zde

Seznam podaných projektů na MAS - zde 

Zápis programový výbor 4.4.2019 -zde

Zápis Výběrová komise 2.4.2019 - zde

 

Text 3. výzvy PRV - zde - ke schválení výzvy SZIF došlo 18.12.2018

 

Dokumenty k výzvě:(ke stažení po kliknutím pravým tlačítkem, pro otevření PDF je nutné mít aktuální verzi Adobe Reader)

 

  1. Fiche Z1 Invedstice do zemědělských podniků
  2. Fiche Z2 Invedstice do nezemědělských činností
  3. Interní postupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů při realizace SCLLD 2014-2020 Programový rámec PRV
  4. Prohlášení prokazující bodový zisk za preferenční kritérium 5
  5. Vzor monitorovací zprávy
  6. Prohlášeni o zařazení podniku do kegorie mikropodniků, malých či středních podniků - informace pro vyplnění naleznete  na stránkách SZIF - zde
  7. Jednací řád výběrové komise
  8. Strategie SCLLD 2014-2020
  9. Počet obyvatel ČSÚ k 1.1.2018

 

Pravidla PRV jsou  ke stažení na stránkách SZIF nebo zde

 

 


Prezentace ze semináře 15.1.2019 

Podání žádosti - zde

Výzva a její náplň - zde