Obsah

Výzvy PRV 2020

Pro rok 2020 plánujeme vyhlásit 4. výzvu Programu rozvoje venkova.

Výzva byla odsouhlasena SZIF dne 9.1.2020. 

 

PRV výzva č. 4. k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 z Programu rozvoje venkova

Seznam  doporučených/nedoporučených projektů je součástí zápisu z jednání programového výboru per rollam 22.9.2020 - zde

Seznam projektů po opravném hodnocení VK 1.9.2020 - zde

Zápis Výběrová komise 1.9.2020 - zde

 

Seznam  doporučených/nedoporučených projektů je součástí zápisu z jednání programového výboru per rollam 15.5.2020 - zde

Seznam projektů po hodnocení VK 5.5.2020 - zde 

Zápis Výběrová komise 5.5.2020- zde

Seznam podaných projektů na MAS - zde

 

 1. Fiche Z4 schválená SZIF - zde
 2. Výzva č. 4 PRV  -  zde
 3. Výzva č. 4 PRV - modifikace - zde schválená  PV 12.5.2020 a SZIF 13.5.2020 
 4. Příloha k prokázání  preferenčního  kritéria 7 - zde
 5. Pravidla PRV 19.2.1 (článek 20) - zde
 6. Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV - zde
 7. Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 verze 5 - zde
 8. Interní postupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů  při realizaci  SCLLD 2014-2020 Programový  rámec PRV verze č. 3 - zde
 9. Interní postupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů  při realizaci  SCLLD 2014-2020 Programový  rámec PRV verze č. 4 ze dne 12.5.2020 - zde
 10. Monitorovací zpráva vzor - zde
 11. Strategie SCLLD 2014-2020

 


Semináře a prezentační  akce: Pozvánka - zde

Prezentace ze seminářů MAS - zde