Obsah

Výzvy PRV 2022

 

Vážení zájemci odotace PRV MAS připravujeme pro Vás 7. výzvu  PRV  s vyhlášením 13.6.2022. Výzva je vyhlášena na  omezenou částku  zbytku  alokace nerozděleného v předcházejících výzvách. Výzva se řídí Pravidly Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (PRV). Ihned po  schválení bude zveřejněn text  výzvy.

 

7. výzva PRV

Seznam  vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci - zde

Zápis programového  výboru - zde

Zápis výběrové komise - zde

(Seznam hodnocených projektů je součástí zápisu)

Projekty přijaté MAS - zde

Dokumenty nejprve uložte v počítači a pro otevření použijte Adobe Acrobat Reader!

 1. Fiche Z4 schválená SZIF - zde 
 2. Výzva č. 7 PRV  - zde
 3. Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV verze 5 - zde 
 4. Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 verze 6 - zde 30.11.2021
 5. Interní postupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů  při realizaci  SCLLD 2014-2020 Programový  rámec PRV verze č. 5.1 - zde
 6. Aktuální změní  Pravidel  PRV 19.2.1(zpřesnění  ze dne  19.4.2022)-zde
 7. Metodický výklad pro aktivitu  "Veřejná prostranství" - zde
 8. Monitorovací zpráva MAS vzor - zde
 9. počet obyvatel k 1.1.2021 data ČSÚ - zde

 

6. výzva PRV

Seznam  vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci (oprava) - zde 

Seznam  vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci - zde

Zápis programového  výboru - zde

Zápis výběrové komise - zde

(Seznam hodnocených projektů je součástí zápisu)

 

Projekty přijaté MAS - zde

 

Dokumenty nejprve uložte v počítači a pro otevření použijte Adobe Acrobat Reader!

 1. Fiche Z1 schválená SZIF - zde 
 2. Fiche Z2 schválená SZIF - zde
 3. Fiche Z4 schválená SZIF - zde 
 4. Výzva č. 6 PRV  - zde
 5. Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV verze 5 - zde 
 6. Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 verze 6 - zde 30.11.2021
 7. Interní postupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů  při realizaci  SCLLD 2014-2020 Programový  rámec PRV verze č. 5.1 - zde
 8. Aktuální změní  Pravidel  PRV 19.2.1 - zde
 9. Metodický výklad pro aktivitu  "Veřejná prostranství" - zde
 10. Monitorovací zpráva MAS vzor - zde
 11. počet obyvatel k 1.1.2021 data ČSÚ - zde

 

Další podrobnosti včetně aktuálního znění podmínek, pravidel a příruček  naleznte na www.szif.cz v opatření  19.2.1 


Semináře/webináře pro žadatele:

Pozvánka na seminář k 7. výzvě PRV - zde 

Prezentace  ze semináře k 7. výzvě PRV - zde

Pozvánka na seminář realizace projektů PRV a výběr dodavatelů - zde

Prezentace realizace PRV - zde

Časté dotazy - zde

Pozvánka na semináře a prezentační akce - zde

Přihlášení  na semináře a prezentační akce - zde

Prezentace ze seminářů - zde

Prezentace jak vytvořit apodat žádost  na MAS - Portál farmáře

 

Opláštění budovy (výklad SZIF): Jedná se o střechu, krovy, fasádu včetně zateplení, okna, hromosvod, dveře, obvodové zdi a jejich základy a dále technologie s tím spojené (zabezpečovací technika, kamery).

Tento výklad nenaleznete v pravidlech. Byl ústně podán na semináři SZIF pro pracovníky MAS.