Obsah

Zde naleznete projekty programových rámců IROP a PRV zrealizované v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014 – 2020+.