Obsah

Dokumentace k výzvě:

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů OPVVV zde.

Příloha č. 1: Indikátory výstupu pro jednotlivé aktivity zde.

Příloha č. 2: Hodnotící kritéria zde.

Příloha č. 3: Přehled šablon a jejich věcný výklad zde.

Příloha č. 4: Seznam příloh k žádosti o podporu zde.

Výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k problematice pracovněprávních vztahů nejdete zde.