Obsah

OP VVV – Informační seminář společné vzdělávání

4. dubna 2016 se uskutečnil první informační seminář „Společné vzdělávání a Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání“.

Informační seminář byl určen především pro ředitele mateřských a základních škol a pro pracovníky školských poradenských zařízení v daném kraji. Vystoupili na něm zástupci MŠMT, Řídicího orgánu OP VVV, Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání.

Záznam tohoto semináře nejdete zde.

Celkem se v České republice od dubna do června uskuteční 28 seminářů, a to vždy po dvou v každém kraji. Připravená série těchto školení má, kromě jiného, za cíl uklidnit situaci kolem tématu společného vzdělávání.  

Jejich program se věnuje připravované legislativě v oblasti společného vzdělávání, poradenské práci škol a školských poradenských zařízení, podpůrným opatřením, komunikaci mezi školami a rodinou při zařazování žáků a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci semináře se rovněž podrobně seznámí s novým operačním programem a s jednotlivými typy šablon podporující společné vzdělávání.