Obsah

Programové  období  2021 - 2027

Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP pro nové programové období 2021–2027. V návaznosti na tuto skutečnost proběhl dne 12. 7. 2022 první řádný Monitorovací výbor IROP, a to za účasti regionálních a sociálních partnerů, jednotlivých ministerstev, neziskových organizací a Evropské komise. 

IROP - Odkazy na dokumenty IROP:

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/doporucene/monitorovaci-vybor-2021-2027

 

20. výzva IROP MŠ ITI

Zpřístupněná 29.9.2022

Ukončení příjmu žádostí  31.12.2027

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/20vyzvairop

Na základě analýzy obsazenosti mateřských škol a demografického vývoje („Demografická predikce pro oblast kapacit mateřských škol zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v jednotlivých ORP v období školních roků 2021/2022 – 2023/2024“) zpracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bude podpora projektů na navyšování kapacit mateřských škol zacílena na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností s identifikovaným rizikem skóre 4+. Na území Olomouckého  kaje se to týká pouze  ORP Olomouc a ORP Šternberk.