Obsah

Programové  období  2021 - 2027

Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP pro nové programové období 2021–2027. V návaznosti na tuto skutečnost proběhl dne 12. 7. 2022 první řádný Monitorovací výbor IROP, a to za účasti regionálních a sociálních partnerů, jednotlivých ministerstev, neziskových organizací a Evropské komise. 

IROP - Odkazy na dokumenty IROP:

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/doporucene/monitorovaci-vybor-2021-2027