Obsah

Strategie SCLLD 2021-2027

Schválený  dokument  SCLLD 2021-2027 Koncepční  část - zde

Projednání:

Sběr záměrů 6.4.-.15.5.2020 - zde

Pracovní skupina starostové 26.8.2020 - zápis zde

Dotazník pro podnikatele říjen 2020 - zde

Vyhodnocení Analýza problémů a potřeb 1.9. -.10.10. 2020 - zde

Vyhodnocení dotazníku pro občany MAS 9.2. - 3.3.2021 - zde 

Veřejné projednání  na valné hromadě  partnerů  MAS a valné hromadě zakladatelů 3.6.2021 -  VH MAS zde,  VH zakladatelů zde

Fokusní skupina 17.6.2021 - zde


Dotazníky: 

Analýza problémů a potřeb - zde

Dotazníku pro občany MAS - zde

Dotazník pro podnikatele - zde


Nepovinné podklady pro přípravu a jednání (nejsou součástí žádosti  a nebudou posuzovány hodnotitelem):

  • Koeficient  ekologické stability území  MAS - zde
  • Přehled sociálních služeb - zde
  • Byty s pečovatelskou  službou - zde
  • Zařízení  soc.  služeb v ORP  Prostějov - zde
  • Cyklostezky Prostějov 2017 mapa plánovaných - zde
  • Intenzita dopravy 2016 - zde
  • Analýza vývoje počtu obyvatel a stárnutí populace - zde
  • Tab. aktivních podnikatelských subjektů v obcích podle CZ NACE - zde
  • Půdní  fond a další  analytické  údaje - zde