Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

7. výzva

Oznámení žadatelům:

Z důvodu chybného zadání 7. Výzvy rozhodl programový výbor dne 26.4.2012 o zrušení 7. Výzvy. Ve fichi 7. bylo zadáno chybné preferenční kritérium. Celá výzva by byla netransparentní.

Formulář žádosti pro 7. výzvu (16 kolo PRV)

Příjem Žádostí o dotaci bude v rámci 7. výzvy probíhat od 27. 4. do 4. 5. 2012 v kanceláři Prostějov venkov o.p.s. (Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané). Příjem bude denně od 8 hod. do 15 hod., poslední den příjmu tedy 4. 5. 2012 do 12 hod. Doporučujeme všem žadatelům, aby si termín odevzdání žádosti domluvili předem telefonicky (Ing. Švitelová - 724 788 131, Ing. Matoušková - 725 177 677)

Výzva 7. 2012 - text výzvy

Manuál výběrové komise - předpis popisující trasparentnost výběru projektů

Fiche:

  • Fiche 2 - Diverzifikace činností nezemědělské povahy
  • Fiche 4 - Občanské vybavení a služby
  • Fiche 6 - Cestovní ruch
  • Fiche 7 - Podpora drobného podnikání
  • Fiche 5 - Kulturní dědictví

Průvodce přílohami - podrobný návod, jak získat přílohy nutné pro podání Žádosti o dotaci ve Fichi 5 - Kulturní dědictví

Příloha č. 10 Pravidel PRV - Vyjádření NPÚ

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Manuál výběrové komise - je návodem pro hodnocení projektů

Pravidla platná od 1.1.2012 respektive od 16. kola PRV

Starší informace:

Informace pro žadatele

Na základě posunu registrace 15 kola PRV z února na březen s ukončením 10.4.2012, dochází i k posunu termínů vyhlášení 7. výzvy Leader Prostějov venkov o.p.s. Teprve po 10.4.2012 můžeme žádat o schválení výzvy. Bližší informace o termínech 7. výzvy naleznete na těchto stránkách.

Vážení  podnikatelé, živnostníci, zástupci obcí, církví a neziskových organizací,

připravujeme 7. výzvu Leader s termínem vyhlášení koncem března 2012 a příjem projektů plánujeme v dubnu 2012. Záměry zasílejte do 12.3.2012. Vaše informace budou sloužit jako podklad pro programový výbor. Na základě vašeho zájmu a údajů ze SPL naší společnosti urči programový výbor Fiche a opatření, které budou vyhlášeny a rozdělí finanční prostředky do jednotlivých Fichí. Záměry můžete zaslat na vyplněném dotazníku. Dotazník

Informace o fichích, které plánuje programový výbor vyhlásit - Informace pro žadatele.

Publicita