Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Aktualizace SPL 2011

Zpět

Od 13. kola přijmu žádostí Programu rozvoje venkova, tedy od 5. Výzvy Prostějov venkov o.p.s. dochází ke změně pravidel pro poskytování dotací opatření IV.1.1. i IV.1.2. Se změnou pravidel přichází i čas na změnu Strategického plánu LEADER regionu Prostějov venkov 2007-2013 a tím i jednotlivých fichí. Jde o důležité nastavení parametrů pro další období 2011-2013. Programový výbor společnosti velice intenzivně připravoval návrhy nových fichí (chcete-li opatření), do kterých bude v dalším období možné žádat o dotaci. Tyto návrhy, které naleznete v přílohách, budeme nyní vzájemně projednávat tak, abychom na valné hromadě společnosti mohli schválit aktualizaci SPL. Dále programový výbor schválil vytvoření tzv. Databáze projektových záměrů území, která bude sloužit jako podklad pro plánování vyhlášení výzev a peněžních alokací na jednotlivé výzvy. Prosíme Vás tedy, aby jste vyplnili přiložený dotazník o Vašich projektových záměrech.

Jedná se v tomto období opravdu o veliké a zásadní změny, proto prosím věnujte jim svoji pozornost. Pojďme společně nastavit pravidla pro další období tak, aby správně zobrazovala situaci v regionu a vyhovovala našim podmínkám. Teď ještě můžete připomínkovat cokoliv – celý Strategický plán LEADER regionu Prostějov venkov 2007-2013, jednotlivé fiche, preferenční kritéria či cokoliv jiného.

Info pro obec, svazek obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, fyzické a právnické osoby podnikající v zeměděl. výrobě nebo v oblasti cestov. ruchu

Info pro zemědělské podnikatele, nezemědělské fyzické i právnické osoby – mikropodniky

Dotazník projektového záměru

Loga PRV 2007 - 2013

Publicita