Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Strategický plán, Fiche

Aktuální znění fichí naleznete vždy u každí výzvy.

SPL 2013 - Strategický plán leader, region Prostějov venkov 2007 - 2013 znění z března 2013  

SPL 2011 - zahrnuje  změny  "Strategického plánu Leader region Prostějov venkov 2007 - 2013" schválené v roce 2011 a platné od 13 kola PRV včetně rozšíření fichí.

Platné znění fichí naleznete v příslušné aktuální výzvě - 6. výzva

Archivní dokumenty:

SPL 2008 ..... Strategický plán LEADER region Prostějov venkov 2007 - 2013

Fiche 1 .....    Modernizace zemědělských podniků 3.2010

Fiche 3 .....    Podmínky růstu a kvalita života na venkově 3.2010

Fiche 1 .....    Modernizace zemědělských podniků 7.2009

Fiche 2 .....    Podpora nezemědělského podnikání 7.2009

Fiche 3 .....    Podmínky růstu a kvalita života na venkově 7.2009

Stretegický plán LEADER 2007-2013

MAS Prostějov venkov pracovala od září 2007 na Strategii rozvoje regionu, na kterém MAS působí. Strategický dokument byl zpracováván do prosince 2007 a zahrnuje 2 základní části – analytickou a návrhovou část:

1) Analytická část
Analytická část vznikla ve spolupráci se starosty obcí, podnikatelskými subjekty v regionu, informačními zdroji z veřejné správy a za využití stávající dokumentace, tj. rozvojových strategií jednotlivých oblastí regionu. Tato část má následující kapitoly:

  • Dosavadní koncepční dokumenty a jejich využití
  • Poloha a přírodní podmínky
  • Obyvatelstvo a osídlení
  • Občanská vybavenost
  • Doprava a technická infrastruktura
  • Ekonomika
  • Životní prostředí

Vyústěním analytické části je SWOT analýza – přehled a hodnocení slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb pro region.

2) Návrhová část
Výsledky SWOT budou sloužit k navržení dvou hlavních strategií dalšího rozvoje: ofenzivní a defenzivní. Ofenzivní strategie bude rozvíjet silné stránky regionu a využívat vnější rozvojové příležitosti. Defenzivní strategie bude založena na odstraňování či kompenzování slabin a na minimalizaci potenciálních hrozeb pro region.
Návrhová část bude obsahovat vizi a cíle dalšího rozvoje formulované do souboru priorit a opatření pro další rozvoj regionu. V rámci této části budou navrženy postupy a opatření pro realizaci strategie a její naplnění.
Priority budou stanoveny na základě objektivní analýzy stavu a potřeb území a návrhů členů MAS Prostějov venkov, případně dalších subjektů v regionu.
Výsledná strategie bude plně použitelná i pro jiné účely než financování záměru MAS.

 

Loga PRV 2007 - 2013

Publicita