Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Projekty PRV IV.1.2. Leader

Zpět

Projekty PRV IV.1.2 Leader

 • Projekt: Pořízení nakladače
 • Žadatel: Karel Zatloukal
 • Výzva: 6.
 • Podání ŽOP: 31.10.2012
 • Celkové náklady: 1 242 516
 • Dotace: 621 258

Popis:  Pořízení nakladače včetně lžíce na lehké materiály a paletizačních vidlí. Žadatel bude využívat stroj při realizaci vodovodních přípojek a jiných stavebních pracích, které jako fyzická osoba podnikající ve stavebnictví provádí. Stroj je šetrný k životnímu prostředí díky systému otáčení kol, který neničí travnaté nebo jinak upravené plochy. Inovativní je i tím, že uzvedne stejnou hmotnost, jakou váží sám. Je malý, převáží se na vozíku připojeném za osobní auto. Lze na něj napojit velké množství adaptérů.

Projekt: Zvalitnění ubytování v obci Skalka

 • Žadatel: Obec Skalka
 • Výzva: 6.
 • Podání ŽOP: 18.2.2013
 • Celkové náklady: 168 618
 • Dotace: 57 616

Popis: Do lázní byly zakoupeny kvalitní postele z masivu s rošty a matracemi. Přímo pro potřeby lázní Skalka byl naprogramován v rámci projektu rezervační a ubytovací software, který umožňuje objednávání ubytování, jednotlivých kůr i sestavení zákaznických balíčků. Program hlídá volné kapacity ubytování, lázeňských kůr a masáží a umožňuje sestavovat statistiky návštěvnosti.  Dříve především tyto statistiky zabrali mnoho času.

Projekt: Rozmetadlo průmyslových hnojiv Štětovice

 • Žadatel: Milan Indrák
 • Výzva: 6.
 • Podání ŽOP: 24.9.2012
 • Celkové náklady: 288 000
 • Dotace: 120 000

Popis: Žadatel má 70 ha zemědělské půdy vlastních a 160 ha v nájmu. Pořídil si moderní rozmetadlo průmyslových hnojiv řízené počítačem. Jedná se o stroj s možností regulace dávky samostatně pro levou a pravou stranu a s možností hraničního rozmetání po obvodu pozemků. Čidlo radaru umožní počítači nastavit dávku v závislosti na rychlosti pojezdu. Vynikající přesnost je dodržena i při rychlosti 25 km. Palubní PC umožní uložit údaje (kg, ha, čas) až pro 200 polí.  Nosnost až 3000 kg, záběr 12-42 m.

Projekt: Rozmetadlo průmyslových hnojiv

 • Žadatel: Zdeněk Spurný
 • Výzva: 6.
 • Podání ŽOP: 24.9.2012
 • Celkové náklady: 254 400
 • Dotace: 90 000

Popis: Dosud řešil žadatel aplikaci průmyslových hnojiv formou služeb. V rámci projektu si pořídil nový stroj pro aplikaci pevných průmyslových hnojiv – nesené rozmetadlo. Stroj je vybaven řídící jednotkou Calibrator ICON. Objem násypného koše je 1800 l.  Šířka záběru je 20 – 24 m. Stroj má funkci hraničního rozmetání.

Projekt: Čistička a sklad obilí Dětkovice

 • Žadatel: Hospodářské družstvo Určice
 • Výzva: 6.
 • Podání ŽOP: 24.9.2012
 • Celkové náklady: 3 417 775
 • Dotace: 800 000

Popis: Nákupem nové čističky na obilí s výkonem 60 t/hod. byla nahrazena stará prašná a hlučná technologie čištění obilnin a olejnin.  Čistička byla pořízena včetně odpovídajících dopravních cest.Současně podnik zrenovoval budovu starého seníku o ploše 513m2 na sklad obilnin a olejnin s aktivním větráním. Došlo k položení izolačních pásů, vybetonování větracích kanálků, celé podlahy a stěn do výšky 4 m. Nucené větraní zajišťují 4 ventilátory. Kvalitní posklizňová úprava a skladování obilnin umožňuje žadateli dosáhnout lepšího zatřídění a zpeněžení plodin v okamžiku kdy je nejpříznivější cena na trhu.

Projekt: Pořízení strojů pro obkladačství

 • Žadatel: Jaroslav Králíček
 • Výzva: 6.
 • Podání ŽOP: 15.10.2012
 • Celkové náklady: 61 705
 • Dotace: 30 852

Popis: Zakoupením strojů (velkoformátové řezačky na dlažbu a nivelačního stroje) rozšířil živnostník nabídku služeb ve stavebnictví a obkladačství. Přizpůsobil se trendu používání velkoformátových dlažeb a obkladů v novostavbách.  Stroj umožní řezání dlažby až o rozměrech 125 cm a síle 11 mm. Oproti stávajícímu řezání flexou je nový stroj šetrný k životnímu prostředí právě odstraněním prašnosti, kdy řeže pod kapalinou. Umožňuje řezat hrany pod úhlem 45 stupňů. Pokládání dlažeb těchto rozměrů je velmi náročné na přesnost, kterou zajistí zakoupený nivelační stroj = prostorový laser se stativem.

Projekt: Pořízení stroje na olepování hran nábytku

 • Žadatel: David Říhošek
 • Výzva: 6.
 • Podání ŽOP: 16.8.2012
 • Celkové náklady: 770 400
 • Dotace: 369 982

Popis: Žadatel zakoupil stroj na olepování hran nábytkových dílců. Nový stoj zahrnuje operace, které musely být dříve dělány ručně. Stroj ofrézuje nábytkový díl, nanese antiadhezivní nástřik, nalepí hrany, následně je ofrézuje na požadované zaoblení, zakrátí přebytek hrany a dočistí hrany kartáčováním.  Realizací projektu se zvýšila kvalita vyráběného nábytku a žadatel uspořil čas. Nyní může zvětšit objem výroby.

Projekt:  Univerzální secí stroj

 • Žadatel: ZD Klenovice na Hané
 • Výzva: 6.
 • Podání ŽOP: 29.8.2012
 • Celkové náklady: 2 694 000
 • Dotace: 800 000

Popis: Družstvo hospodaří na 2884 ha orné půdy. Secí stroj s integrovaným secím nářadím pro přípravu půdy umožnil ekologicky šetrné obdělání půdy se snížením operací, dokonce i setí bez orby pozemku, přímo do strniště. Zkrácením počtu operací nutných k přípravě půdy před setím snížily počet přejezdů a spotřebu naftu. Samostatné secí botky spřažené s kopírováním hloubky setí i v nerovném terénu umožňují rovnoměrné vzcházení plodin i v méně příznivých klimatických podmínkách. Nemalý vliv na životní prostředí má snížení měrného tlaku na půdu rozložením hmotnosti na celý pneumatický pěch. Stroj má pneumatický pěch, zásobník o velikosti 3000 l a elektronicky ovládanou secí skříňku.

Projekt: Vrhačka terčů

 • Žadatel: Myslivecké sdružení Určice
 • Výzva: 5.
 • Podání ŽOP: 14.2.2012
 • Celkové náklady: 249 737
 • Dotace: 195 300

Popis: Myslivci si v rámci projektu pořídili mobilní elektrické vrhačky terčů pro potřeby nácviku a soutěží ve střelbě. Současně došlo k vybavení zázemí novými židlemi, popelnicí, křovinořezem. Velkým zlepšení byla i vestavba nové kuchyňské linky-pro přípravu občerstvení při sportovních a společenských akcích.

Projekt: Oplocení hřbitova v Dubanech

 • Žadatel: Římskokatolická farnost Dubany
 • Výzva: 5.
 • Podání ŽOP: 31.7.2012
 • Celkové náklady: 677 581
 • Dotace: 368 500

Popis: Jedná se o rozsáhlou opravu hřbitovní zdi, která se rozpadala a musela být z části odbourána až na základy a nahrazen vhodným materiálem – drobou, který doporučil odborník.  V jednom místě musely být základy vybetonovány nově. Zeď byla historicky stavěna z různých materiálů.  Čelní a boční strana od Vrbátek: zvětralé části byly odstraněny a věnec a stříška zídky byly provedeny nově. Na hřbitově bylo vysazeno 10 ks jehličnanů. Projekt byl realizován na přispění místních občanů, kteří urovnali terén v okolí opravovaných zdí a vysadili jehličnany.

Projekt: Ekologizace veřejného osvětlení, veřejného prostranství a mobilní technika pro údržbu obce Krumsín

 • Žadatel: Obec Krumsín
 • Výzva: 5.
 • Podání ŽOP: 13.6.2012
 • Celkové náklady: 594 076
 • Dotace: 360 179

Popis: V rámci projektu došlo k revitalizaci veřejného prostranství – parkové úpravě lokalit před obecním úřadem, pomníkem padlým z první světové války a budovou bývalého kina. Zákony byly vysázeny keři trvalkami a růžemi. Pro jejich závlahu obec pořídila postřikovač, který je nesený za traktorem. Údržbu obce v zimním období usnadní sněžná fréza. Významné úspory již přinesla výměna svítidel v části obce za nová včetně instalace regulace jejich svítivosti.  Na zastávku autobusu byl pořízen stojan na kola. Projekt je výjimečný uceleností úprav veřejného osvětlení a prokazatelnou ekonomickou úsporou energií na osvětlení obce.

Projekt: Vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity

 • Žadatel: Obec Prostějovičky
 • Výzva: 5.
 • Podání ŽOP: 13.4.2012
 • Celkové náklady: 337 113
 • Dotace: 247 779

Popis: Jedná se o využití bývalé budovy OÚ pro trávení volného času občanů. První aktivitou je vybavení tanečního sálu nástěnnou zrcadlovou stěnou, zátěžovým kobercem, akumulačními kamny, šatními skříněmi, žebřinami a žíněnkami. Druhá místnost je zázemím hasičů a slouží jako posilovna.  V rámci projetu nakoupili zde nový zátěžový koberec, akumulační kamna a posilovací stroje. V obou místnostech došlo k výměně elektroinstalace a osvětlení zářivkami. V hasičské zbrojnici byly instalovaná nová vrata, akumulační kamna a renovace elektroinstalace včetně jističů a rozvodnice. Zázemí slouží pro hasiče, taneční sál pak pro taneční kroužek dětí pod vedením místních maninek. V rámci projetu se zapojila veřejnost do úklidových prací, zapravení omítek a maleb.

Projekt: Stavební úpravy hasičské zbrojnice Vrbátky

 • Žadatel: Sdružení hasičů ČMS Štětovice
 • Výzva: 5.
 • Podání ŽOP: 23.7.2012
 • Celkové náklady: 527 676
 • Dotace: 365 500

Popis: Stavební úpravy se týkají vyzdění vnitřní příčky včetně vnitřních vrat a omítky. Dále dojde k zateplení pláště budovy novým systémem Gigatherm Tl Lupotherm o síle 3 cm, následně fasádními deskami a finálním nátěrem akrylátovou fasádní barvou.  Právě tento systém zateplení je unikátní svými tepelně izolačními vlastnostmi na pouhých 3 cm tloušťky materiálu. Zpevněná plocha před garáží zbrojnice je v současné době rozšířena o 50 m2 tak, aby technika mohla pohodlně nacouvat do garáží.  Členové sboru dobrovolných hasičů vysázeli v rámci brigády dva stromy a 6 keřů. Zakoupeny byly skříně na zásahové obleky.  

Projekt: Modernizace tenisového kurtu na více druhů sporu

 • Žadatel: SK Skalka
 • Výzva: 5.
 • Podání ŽOP: 31.7.2012
 • Celkové náklady: 913 676
 • Dotace: 778 572

Popis: Starý antukový tenisový kurt byl přestavěn na multifunkční sportoviště s umělým povrchem.  V rámci dobrovolné práce odstranili členové SK antuku. Firma zajistila pokládku podkladních vrstev štěrku včetně umělého trávníku, dovoz a montáž 2 tenisových sloupků a sítě, ochranné sítě z polyesteru za obě brány, ocelové konstrukce pro koš na basketball včetně koše a všech náležitostí pro ukotvení.

Projekt: Kostel sv. Markéty v Biskupicích

 • Žadatel: Římskokatolická farnost Kralice na Hané
 • Výzva: 5.
 • Podání ŽOP: 31.10.2012
 • Celkové náklady: 788 080
 • Dotace: 581 210

Popis: Cílem projektu bylo odstranit příčinu vlhnutí zdiva a to sanací vlhkého zdiva tlakovou injektáží akrylátovými gely, odstraněním degradovaných omítek, aplikací vnitřních a vnějších vícevrstvých sanačních omítek. Pod okapovým chodníkem byl vybudován plošný geodrén  pro odvod srážkových vod od objektu. Došlo k výměně poškozených klempířských prvků a kompletnímu nátěru fasády.  Realizací projektu bylo zastaveno chátrání tohoto objektu.

Projekt: Rekonstrukce Mateřské školy v Určicích

 • Žadatel: Obec Určice
 • Výzva: 5.
 • Podání ŽOP: 14.12.2011
 • Celkové náklady: 240 385
 • Dotace: 180 000

Popis: Cílem projetu bylo rozšířit kapacity školky vybudováním zázemí pro 28 žáků. Nové požadavky na vybavení sociálního zařízení donutili žadatele rozšířit počet umyvadel a pisoárů včetně poličky na ručníky. Úklidovou místnost doplnila výlevka.  Jedna třída byla vybavena nábytkem pro žáky a učitele, dětským koutkem a matracemi na spaní dětí.  Také šatna byla vybavena 5 skříněmi pro oblečení 28 žáků. Vybavení školní zahrady rozšířili o dřevěné prvky – domeček s verandou, houpací most a sedacího koně.

Projekt: Rekonstrukce hasičské zbrojnice

 • Žadatel: Sdružení hasičů ČMS Skalka
 • Výzva: 5.
 • Podání ŽOP: 14.5.2012
 • Celkové náklady: 388 882
 • Dotace: 349 994

Popis: V rámci projektu došlo k rekonstrukci topení, výměně oken, zateplení zbylých 2 stran budovy polystyrenem, povrchové úpravě fasády. Stávající elektrické přímotopy vyměnil žadatel za plynový kotel s plynulou regulací výkonu. Spolu s radiátory opatřenými regulačními hlavicemi zajišťuje nová soustava topení úsporou energií nutných na vytápění objektu. Podstatou projektu je dokončení zateplení budovy a maximalizace úspor provozních nákladů. Zázemí pro hasiče bylo ještě vybaveno 4 ks skříní na uložení uniforem.

Projekt: Myčka nádobí do školní kuchyně

 • Žadatel: Obec Klenovice na Hané
 • Výzva: 5.
 • Podání ŽOP: 26.6.2012
 • Celkové náklady: 334 057
 • Dotace: 247 950

Popis: Do školní kuchyně, která vaří pro ZŠ i MŠ v Klenovicích na Hané byla zakoupena nová výkonná myčka. Nahradila stávající poruchovou. Dětské hřiště v MŠ bylo dovybaveno třemi herními prvky. Multifunkční herní prvek v podobě lodi nahradil stávající nevyhovující kovovou skluzavku. Prostor doplnila hnízdečková houpačka a dvě pružinová houpadla. Děti mají nyní k dispozici více herních prků, které je motivují ke zdravému pohybu. Výsadba 50 ks listnatých keřů podél plotu odcloní pozemek od sousedících a zajistí dětem klid pro hry.

Projekt: Stroj na ohýbání plechů

 • Žadatel: Petr Doseděl
 • Výzva: 5.
 • Podání ŽOP: 13.6.2012
 • Celkové náklady: 76 196
 • Dotace: 38 097

Popis: Žadatel má stavební firmu kompletující odvětrané fasády z platových dílů. Při zateplování fasád potřeboval provést dokončovací práce jako je instalace větších parapetů a oplechování štítů a jiných míst. Dosud musel jezdit do spřátelené firmy nebo oplechování budov zadávat. V rámci dotace si pořídil kompaktní stroj na ohýbání plechu. Na něm veškeré dokončovací prvky vyrobí bez zbytečného prodlení. Spoří nejen čas, ale i pohonné hmoty nutné k zajištění prvků od dodavatelských firem.

Projekt: Rekonstrukce střechy dílny

 • Žadatel: Josef Hýbl
 • Výzva: 5.
 • Podání ŽOP: 14.12.2011
 • Celkové náklady:  268 895
 • Dotace: 114 206

Popis: Výměna vadné střešní krytiny za novou a zajištění montáže závětrné ukončovací lišty a těsnící pásky nad částí budovy, ve které se nachází dílna žadatele. Součástí projektu je i instalace systému na solární ohřev teplé užitkové vody do zázemí dílny. Systém se skládá ze dvou panelů a zásobníku na teplou vodu.

Projekt: Rekonstrukce kříže u hřbitova

 • Žadatel: Obec Skalka
 • Výzva: 5.
 • Podání ŽOP: 14.5.2012
 • Celkové náklady: 131 000
 • Dotace: 105 300

Popis: Celková obnova kříže, který je památkou místního významu. Před realizací projektu bylo již torzo rozpadlého kříže umístěno do skladu žadatele. Některé jeho části museli být zcela nahrazeny, jiné domodelovány.  Občané  v rámci brigády vybetonovali nový sokl pod kříž a nyní se starají o květinovou výzdobu.

Projekt: Stavební úpravy hřbitova Klenovice na Hané

 • Žadatel: Obec Klenovice na Hané
 • Výzva: 5.
 • Podání ŽOP: 31.10.2012
 • Celkové náklady: 1 067 629
 • Dotace: 427 051

Popis: Původní záměr obsahoval předláždění pouze části chodníků na hřbitově. Po provedení výběru dodavatele zbyly v projektu prostředky, které obec využila na výměnu dlažby i na centrálním chodníku, se kterým v původním projektu nebylo počítáno.  Dále obec na vlastní náklady předláždila i zbývající hlavní trasy chodníků aby byly dlažby na hřbitově jednotné.  Součástí projektu bylo i rozšíření veřejného osvětlení obce podél chodníku ke hřbitovu a na vlastním hřbitově celkem o 5 světel. Na místo pro čerpání vody byla osazena krásná kašna místo původní vodovodní trubky.  Prostor hřbitova byl doplněn o stojan na kola, dva stromy a 4 odpadkové koše.  Nově osetý trávník udržují zakoupenou sekačkou. Veřejnost by do projektu zapojena nejen v době jeho přípravy veřejným plánováním, ale občané obce také pomohli s rozebráním a odvozem starých dlaždic a montáží kašny. Projekt je výjimečný ucelenou úpravou celého prostoru hřbitova od čerpání vody, osvětlení, přes péči o zeleň po sběr odpadu. Nezanedbatelné je vhodné estetické řešení.

Projekt: Rekonstrukce střechy skladů ovoce

 • Žadatel: Josef Hýbl
 • Výzva: 4.
 • Místo realizace: Dětkovice
 • Podání ŽOP: 10.10.2011
 • Celkové náklady: 409 913 Kč
 • Dotace: 136 636 Kč

Popis: Rekonstrukce střech na skladech ovoce. Jedna střecha byla renovována zcela a na druhé budově byla provedena rekonstrukce střechy pouze nad prostorem skladu ovoce. Ve zbývajících prostorách se nachází dílna na výrobu pryžových součástek pro motorová vozidla a její zázemí. Tato část byla řešena v samostatném projektu v 5. Výzvě. 

Projekt: Sklad brambor Štětovice

 • Žadatel: Milan Indrák
 • Výzva: 4.
 • Místo realizace: Štětovice
 • Podání ŽOP: 9.12.2011
 • Celkové náklady: 2 231 348 Kč
 • Dotace:  918 000 Kč

Popis: Nová výstavba terminované a klimatizované haly na skladování brambor o užitné kapacitě 310 t. V projektu byly použity ekologické způsoby větrání a vytápění. Aktivní větrání zajišťují nástěnné rekuperátory. Vytápění řeší venkovním tepelné čerpadlo a tři vnitřní klimatizační jednotky. Provoz haly je ekologicky šetrný.

Projekt: Sklad obilí Vrbátky

 • Žadatel: Zdeněk Spurný
 • Výzva: 4.
 • Místo realizace: Vrbátky
 • Podání ŽOP: 21.11.2011
 • Celkové náklady: 2 344 794,90 Kč
 • Dotace: 918 000 Kč

Popis: Nová výstavba haly na dočasné skladování zrna obilovin o užitné kapacitě 1100 m3. Jedná se o železobetonovou stavbu s prosvětlovacími pásy z plastu.

Projekt: Zprůchodnění Sokolského parku

 • Žadatel: Tělocvičná jednota SOKOL
 • Výzva: 3.
 • Místo realizace: Kralice na Hané
 • Podání ŽOP: 19.8.2011
 • Celkové náklady: 185 289 Kč
 • Dotace: 138 966 Kč

Popis: Vybudováním 90 m mlatového chodníčku a instalací 10 ks setů stolů s lavičkami došlo ke zpříjemnění prostor pro pořádání kulturně společenských akcí v parku. SOKOL zakoupil další vybavení pro tyto akce v rozsahu – 10 ks odpadkových košů a stojan na kola. Z bezpečnostních důvodů muselo být vykáceno 6 stromů ve špatném zdravotním stavu. Členové SOKOLA je nahradili novou výsadbou 6 stromů podél mlatové cestičky. Do realizace projektu se členové zapojili výsadbou a výkopovými pracemi, které provedli jako dobrovolnou neplacenou práci.

Projekt: Kvalitnější  příjemnější šíření informací v obci Skalka

 • Žadatel: Obec Skalka
 • Výzva: 3.
 • Místo realizace: Skalka
 • Podání ŽOP: 19.8.2011
 • Celkové náklady: 497 345 Kč
 • Dotace:  373 008 Kč

Popis: V rámci projektu byla provedena rekonstrukce rozhlasu, doplněn mobiliář obce a vytvořeno nové zákoutí pro hru a odpočinek. Kabelový rozhlas byl zcela nahrazen bezdrátovým v rozsahu 8 přijímačů, 18 reproduktorů, digitální ústředna, záznamník zpráv. Mobiliář obce byl doplněn o 5 laviček a 2 odpadkové koše. Nové zákoutí pro hru a odpočinek vybavili multifunkčním herním prvkem, zábranou proti vběhnutí dětí na silnici a lavičkou viz. mobiliář.

Projekt: Revitalizace zeleně a obnova technické infrastruktury v obci Klopotovice

 • Žadatel: Obec Klopotovice
 • Výzva: 3.
 • Místo realizace: Klopotovice
 • Podání ŽOP: 13.9.2011
 • Celkové náklady: 534 258 Kč
 • Dotace: 434 162 Kč

Popis: Projekt žadatel zaměřil navíce problémových oblastí. Stěžejní byla výměna veřejného osvětlení za novější úsporné a rekonstrukce místní komunikace v prostoru autobusové točny. Zlepšení vzhledu obce přispělo i zatravnění plochy u pomníku a umístění herního prvku u přístřešku autobusové zastávky. Obec bude o revitalizované prostory pečovat mimo jiné pomocí křovinořezu zakoupeného v rámci projektu. Občané také přispěli k realizaci projektu. Dobrovolnicky instalovali herní prvek.

Projekt: Zvýšení kvality občanského vybavení v obci Bystročice

 • Žadatel: Obec Bystročice
 • Výzva: 3.
 • Místo realizace: Bystročice
 • Podání ŽOP: 19.10.2011
 • Celkové náklady: 315 119,60 Kč
 • Dotace: 237 838 Kč

Popis: V rámci projektu došlo k obnově obecního mobiliáře, rozšíření trávení volného času, sadovým úpravám a pořízení techniky na údržbu zeleně. Projekt byl realizován i v místní části Žerůvky. Realizací došlo ke sjednocení mobiliáře zakoupením 3 laviček, 7 odpadkových košů, 2 plakátovacích ploch a 5 vitrín v jednom stylu. Na dvoře OÚ v Bystročicích byl vysázením zeleně a pořízením sedací soupravy a dvou herních prvků vytvořen klidový kout pro odpočinek nejen rodičů s dětmi. Na údržbu zeleně zakoupil žadatel křovinořez.

Projekt: Modernizace technologie čištění obilovin a olejnin

 • Žadatel: zemědělské družstvo Výšovice
 • Výzva: 3.
 • Místo realizace: Výšovice
 • Podání ŽOP: 30.8.2011
 • Celkové náklady: 2 878 800 Kč
 • Dotace: 800 000 Kč

Popis: V rámci projektu byla instalována technologie na čištění, dopravu a dočasné uložení obilovin a olejnin, která nahradila stávající již nevyhovující. Nová technologie umožnila kvalitnější čištění a prodej zrnin za vyšší ceny. Nová technologie snížila prašnost pracovního procesu a tím zpříjemnila pracovní podmínky obsluhy.

Projekt: Chodník podél silnice III/37762 v obci Dětkovice

 • Žadatel:  Obec Dětkovice
 • Výzva: 2.
 • Místo realizace: Dětkovice
 • Podání ŽOP: 14.12.2011
 • Celkové náklady: 3 389 437 Kč
 • Dotace: 1 669 345 Kč

Popis: V projektu se jednalo o stavební úpravu a výstavbu chodníků v celkové délce 484 m.  Rekonstrukce časově navazovala na rekonstrukci silnice III/37762. Veřejné prostranství bylo doplněno o dvě lavičky, dva odpadkové koše, informační tabuli a stojan na kola. V prostoru hřiště u kulturního domu žadatel nainstaloval dva herní prvky.

Projekt: Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice

 • Žadatel: Obec Čehovice
 • Výzva: 2.
 • Místo realizace: Čehovice
 • Podání ŽOP: 21.9.2011
 • Celkové náklady: 3 389 437 Kč
 • Dotace: 653 009 Kč

Popis: Žadatel v rámci projektu provedl kompletní rekonstrukci komunikace ke hřbitovu v celkové délce 200,37 m. Dešťovou vodu odvedlo pět nových kanalizačních vpustí.

Projekt: Rekonstrukce místní komunikace, hrací plochy a šaten na fotbalovém hřišti FC Výšovice

 • Žadatel: FC Výšovice
 • Výzva: 2.
 • Místo realizace: Výšovice
 • Podání ŽOP: 5.9.2011
 • Celkové náklady: 1 299 959, 70 Kč
 • Dotace: 1 117 964 Kč

Popis: Na ploše fotbalového hřiště byla provedena aerifikace (odstranění travní plsti), verifikace – odstranění utužení hlíny a pískování. Hloubkový dosev zajistil narušení hloubkové utužení. Pro závlahu žadatel koupil mobilní zavlažovací vozík a čerpadlo. Součástí projektu je i zateplení budovy šaten, pořízení dvou branek, dvou halogenových světel, 1 informační tabule a dvou vitrín. Rekonstrukce místní komunikace umožnila pohodlný vjezd k šatnám a do celého areálu hřiště.  Prostor mezi komunikací a hřištěm byl v rámci terénních úprav doset trávníkem. U vstupu vysadili dvě tuje. Na údržbu zeleně zakoupili sekačku. V prostoru mezi brankou a komunikací nahradili rezavé oplocení novým.

Projekt: Rekonstrukce veřejného rozhlasu, veřejného osvětlení, výsadby zeleně a mobiliáře v obci Výšovice

 • Žadatel: Obec Výšovice
 • Výzva: 2.
 • Místo realizace: Výšovice
 • Podání ŽOP: 26.4.2011
 • Celkové náklady: 982 663 Kč
 • Dotace: 722 790 Kč

Popis: V rámci projektu došlo k vybudování bezdrátového rozhlasu – pořízení rozhlasové ústředny, vysílací antény, záznamníku, pořízení ovládacího pultu, SW. Instalováno bylo 10 venkovních přijímačů, 10 antén, 19 reproduktorů. Rekonstrukce veřejného osvětlení proběhla v rozsahu cca 20 %. Pořídili 19 nových sloupů a svítidel.  Doplnili mobiliář i lavičku, herní prvek a vyseli cca 200 m2 trávníku.

Projekt: Modernizace technologie čištění zrna v hale na skladování obilnin a olejnin

 • Žadatel: Soukromá rolnická společnost Čehovice spol. s r.o.
 • Výzva: 2.
 • Místo realizace: Hrubčice
 • Podání ŽOP: 29.11.2010
 • Celkové náklady: 3 302 401 Kč
 • Dotace: 1 000 000 Kč

Popis: V rámci projektu byla instalována technologie na čištění, dopravu a dočasné uložení obilovin a olejnin, která nahradila stávající již nevyhovující. Nová technologie umožnila kvalitnější čištění a prodej zrnin za vyšší ceny. Nová technologie snížila prašnost pracovního procesu a tím zpříjemnila pracovní podmínky obsluhy.

Projekt: Stavební úpravy chodníků a vjezdů

 • Žadatel: Obec Klopotovice
 • Výzva: 1.
 • Místo realizace: Klopotovice
 • Podání ŽOP: 23.9.2010
 • Celkové náklady: 435 539 Kč
 • Dotace: 328 905 Kč

Popis: V rámci projektu došlo k rekonstrukci vjezdů o výměře 40,5 m2 zámkovou betonovou dlažbou o síle 8 cm. Rekonstrukce chodníků o ploše 68,14 m2 zámkovou betonovou dlažbou o síle 6 cm a 53,86 m2 o síle 4,5 cm.

Projekt: Obnova místní komunikace ve Štětovicích

 • Žadatel: Obec Vrbátky
 • Výzva: 1.
 • Místo realizace: Štětovice
 • Podání ŽOP:30.11.2010
 • Celkové náklady:1 145 939,40  Kč
 • Dotace: 858 303 Kč

Popis: Realizací projektu došlo k obnově místní komunikace ve Štětovicích, které jsou místní částí obce Vrbátky. Současně bylo upraveno okolí komunikace osetím travní směsí, výsadbou 10 stromů a 15 keřů. Na začátku komunikace byl instalován mobiliář v rozsahu 2 ks laviček, 2 ks odpadkových košů, 2 ks stojanů na kola. Na údržbu zeleně zakoupil žadatel 2 ks sekaček a jednoho křovinořezu.

Projekt: Stavební úprava komunikace pro pěší, Čelčice

 • Žadatel: Obec Čelčice
 • Výzva: 1.
 • Místo realizace: Čelčice
 • Podání ŽOP: 30.11.2010
 • Celkové náklady: 1 659 857 Kč
 • Dotace: 1 247 893 Kč

Popis: Rekonstrukcí 247,55 m chodníku z různých materiálů především betonu žadatel zkvalitnil prostředí pro život občanů.  Chodník navazuje na prostor zastávky, kde byla vyměněna lavička a natřen podhled a střecha čekárny. Chodník oddělil od komunikace pás vysazených 250 keřů. Veřejné prostranství bylo upraveno vysetím 181 m2 trávníku a výsadbou 10 stromů.

Projekt: Za lepší životní prostředí a udržitelný rozvoj obce Bystročice

 • Žadatel: Obec Bystročice
 • Výzva: 1.
 • Místo realizace: Bystročice
 • Podání ŽOP: 8.10.2010
 • Celkové náklady: 1 137 339 Kč
 • Dotace: 919 573 Kč

Popis: Předmětem projektu byla obnova místní komunikace spojující obec Bystročice a Žerůvky o ploše 1430 m2.  U cesty bylo instalováno zastřešené odpočívadlo skládající se ze dvou laviček, stolu a informační cedule. V blízkosti je i odpadkový koš a stojan na kola. Po terénních úpravách došlo k osetí 500 m2 trávníku. Celkově projekt vhodně upravil okolí již dříve vybudovaného sportovního areálu.

Projekt: Na fotbal do Kralic!

 • Žadatel: FC Kralice na Hané
 • Výzva: 1.
 • Místo realizace: Kralice na Hané
 • Podání ŽOP: 1.12.2010
 • Celkové náklady: 947 782 Kč
 • Dotace: 790 469 Kč

Popis: Projekt řešil erozní svah, úpravu zeleně v okolí fotbalového hřiště a rekonstrukci šaten FC Kralice na Hané. Úprava erozního svahu započala odbagrováním 3000 m3 zeminy, srovnáním svahů a plochy pod nimi včetně osetí 500 m2 travou. Hrana svahu byla za účelem zpevnění osázena 210 tujemi. Na úpravu zeleně zakoupili zahradní traktor. V rámci rekonstrukce šaten došlo výměně střešní krytiny, úpravě povrchů, zateplení a výmalbě. Nově byly vydlážděny a obloženy sprchy.

Projekt: Rekonstrukce chodníků Výšovice

 • Žadatel: Obec Výšovice
 • Výzva: 1.
 • Místo realizace: Výšovice
 • Podání ŽOP: 27.10.2010
 • Celkové náklady:  2 147 739 Kč
 • Dotace: 1 610 802 Kč

Popis: V rámci projektu došlo k opravě dvou chodníků v obci Výšovice  - A o ploše 576 m2 a B o ploše 825 m2. Okolí chodníků bylo oseto travou. V prostoru autobusové zastávky byl vystavěn nový přístřešek s vitrínou.

Projekt: Veřejný bezdrátový rozhlas – dobudování a obnova

 • Žadatel: Město Plumlov
 • Výzva: 1.
 • Místo realizace: Plumlov, Hamry, Žárovice, Soběsuky
 • Podání ŽOP: 12. 10. 2010
 • Celkové náklady: 899 912 Kč
 • Dotace: 675 684 Kč

V rámci projektu došlo k vybudování bezdrátového rozhlasu ve městě Plumlov a všech jeho místních částech v rozsahu – zadávací pracoviště napojené na integrovaný záchranný systém, 185 reproduktorů, 56 bezdrátových vysílačů. Z důvodu špatného přenosu signálu do místní části Hamry byl po provozních zkouškách  systém doplněn o převaděč signálu.

Loga PRV 2007 - 2013

Publicita